Transport ciała z zagranicy
9 czerwca 2022

Kategoria:
Inne

Transport ciała z zagranicy – czy to możliwe?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze smutne przeżycie. Dodatkowym stresem jest sytuacja, gdy zgon nastąpił za granicą. Procedura transportu ciała z zagranicy jest stosunkowo prosta i nie wymaga szczególnej wiedzy z zakresu prawa. Należy pamiętać, że prawo do sprowadzania ciała mają krewni (w tym małżonkowie) zmarłej osoby do 4 stopnia pokrewieństwa. Dowiedz się, jakie są procedury oraz cena sprowadzenia ciała bliskiej osoby do ojczyzny!

Procedury transportu – krok po kroku

Pierwszym krokiem jest wystąpienie o zgodę starosty lub prezydenta miasta w Polsce, w którym zmarły miałby zostać pochowany. Następnie decyzję przekazuje się do właściwego polskiego urzędu konsularnego położonego w państwie, z którego zwłoki mają być sprowadzone. Na jej podstawie polski konsul wydaje zaświadczenie ze zgodą na przewóz zwłok lub prochów, za które pobierana jest opłata (zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych w państwach strefy euro wynosi ona 54 euro). By ubiegać się o finansową pomoc w organizacji transportu i pochówku warto skontaktować się z ubezpieczycielem, który na podstawie stosownych dokumentów będzie mógł pokryć część kosztów – w zależności od opłacanych składek.

Przewóz zwłok zza granicy wymaga uiszczenia opłaty za środek transportu – prom lub samolot. W liniach lotniczych warto dowiedzieć się, które z nich wyrażają zgodę na transport trumny, ponieważ niektóre wyrażają zgodę jedynie na przewóz urn. Po przywiezieniu szczątków do ojczyzny należy zająć się ich dalszym transportem, kierując prośby do odpowiednich organów. W Polsce na przewóz zwłok koleją, samolotami i statkami każdorazowo wymagane jest uzyskanie zezwolenia, które wydaje w terminie do trzech dni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, właściwy dla miejsca, do którego zwłoki albo szczątki są przywożone.

Cena transportu zwłok

Trudno jest określić jednolitą stawkę takiego transportu, ponieważ na ostateczną kwotę wpływa między innymi odległość, rodzaj usług, czy przepisy prawne obowiązujące w danym kraju. Przykładowo, sprowadzenie zwłok z Anglii wynosi od 6500 zł, z Belgii od 5500 zł, a z Niemiec od 3500 zł. Transport ciała wymaga posiadania odpowiednich dokumentów, uiszczenia odpowiednich opłat i dokonania wszelkich formalności związanych z organizacją pogrzebu w kraju. Obecnie w Polsce działa wiele firm, które specjalizują się przewozem zwłok, jednocześnie odpowiadając za wszystkie formalności.

Według specjalistów z Zakładu Pogrzebowego w Głogowie: Przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych ze sprowadzeniem zwłok do kraju, warto zapytać wynajęty zakład pogrzebowy, czy ma on możliwość transportu zwłok. Istotne jest również rozeznanie w cenniku takiej usługi, ponieważ cena w różnych zakładach pogrzebowych może różnić się nawet o kilkaset złotych.

Koszt sprowadzenia ciała z zagranicy zależy również od zakresu koniecznych do załatwienia formalności oraz niezbędnych do wniesienia opłat urzędowych. Na końcową cena wpływ ma także koszt przetrzymania ciała osoby zmarłej w kostnicy, koszt tłumaczeń, upoważnień, pozwoleń czy umożliwienie rodzinie pożegnania bliskiego w kaplicy lub sali pożegnań.