Tłumaczenie przysięgłe
6 maja 2020

Kategoria:
Inne

Tłumaczenie przysięgłe – kiedy będzie obowiązkowe?

Tłumaczenie przysięgłe będzie wymagane przede wszystkim w przypadku pism urzędowych. Kiedy jeszcze skorzystanie z tłumaczenia przysięgłego będzie konieczne?

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe?

Z tłumaczenia dokumentów, umów lub instrukcji obsługi korzystają zarówno duże korporacje, jak i mniejsze przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne. Profesjonalne tłumaczenia są szczególnie ważne w przypadku współpracy z zagranicznymi kontrahentami, gdzie wszystkie umowy oraz niezbędne dokumenty są zazwyczaj w języku obcym. W niektórych przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe zwane jest również tłumaczeniem uwierzytelnionym. Teoretycznie sposób tłumaczenia przysięgłego dokumentów nie różni się od tłumaczenia zwykłego. Jednak, jeśli chodzi o odpowiedzialność, jaką ponosi osoba dokonująca tłumaczenia sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

O to, jaka odpowiedzialność wiąże się z dokonaniem tłumaczenia uwierzytelnionego zapytaliśmy doświadczonego tłumacza przysięgłego: Tłumaczenie przysięgłe musi zostać podpisane przez osobę tłumaczącą. Podpis wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za treść przetłumaczonego dokumentu. W przypadku, kiedy dokument zostanie błędnie przetłumaczony, to tłumacz, który dokonał przekładu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Z tego powodu tak bardzo ważne jest dokładne i precyzyjne przełożenie przysięgłego dokumentu. Zgodność tłumaczenia jest poświadczona nie tylko podpisem, ale również danymi osobistymi oraz pieczątką tłumacza przysięgłego.

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe?

Przekładu dokumentów wykonanych przez tłumacza przysięgłego wymagają przede wszystkim urzędy oraz oficjalne instytucje państwowe. Ten rodzaj tłumaczenia będzie potrzeby w przypadku wszystkich pism urzędowych, takich jak akt urodzenia, akt stanu cywilnego lub testament i darowizny.

Tłumaczenie uwierzytelnione jest niezbędne w przypadku oficjalnych umów, dokumentów oraz kontraktów. Jednak to nie jedyne dokumenty wymagające dokładnego tłumaczenia. Należą do nich również dyplomy, certyfikaty i świadectwa maturalne. W niektórych przypadkach banki oraz firmy ubezpieczeniowe również mogą wymagać tłumaczenia przysięgłego.

Kto może dokonywać tłumaczeń przysięgłych?

Tłumaczeń przysięgłych może podejmować się tylko tłumacz posiadający uprawnienia państwowe. Oznacza to, że taka osoba musi zdać egzamin państwowy, po którym otrzymuje uprawnienia przyznane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dla każdego języka obcego wymagany jest osobny egzamin. Tłumacz przysięgły powinien posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z krajów UE lub EFTA, wykształcenie filologiczne oraz pełną zdolność prawną i być osobą niekaraną.