21 stycznia 2019

Kategoria:
Inne

Tłumaczenia przysięgłe. Kiedy są potrzebne?

Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia niewymagające pieczęci tłumacza przysięgłego. Dokonać ich może każdy, kto zna dobrze obcy język. Tłumaczenie uwierzytelnione z kolei, czyli inaczej tłumaczenie przysięgłe, musi zawierać własnoręczny podpis uprawnionego tłumacza oraz pieczątkę i jego dane osobowe. Sprawdź sam, kiedy tłumaczenia przysięgłe są potrzebne.

Tłumacz przysięgły to osoba, posiadająca uprawnienia państwowe, nadane jej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, po zdaniu egzaminu państwowego. Po jego pozytywnym wyniku otrzymuje on pieczęć, nadaną przez Mennicę Państwową, na której znajdują się jej dane osobowe, język, którym się posługuje oraz pozycja na liście tłumaczy w kraju. Jakie dokumenty przetłumaczy dla nas tłumacz przysięgły?

Pisma urzędowe

Pisma urzędowe oraz pisma, które kierujemy do sądów to grupa dokumentów, która może zostać przetłumaczona jedynie przez tłumacza przysięgłego. Będą to:

  • akty stanu cywilnego
  • akty urodzenia
  • akty notarialne, w tym testamenty, darowizny, akty kupna-sprzedaży
  • umowy, w tym umowy o pracę
  • kontrakty

Edukacja

Jeśli obcokrajowiec ma zamiar studiować w Polsce, musi dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dyplomy oraz świadectwa. Tłumacz przysięgły zatem przetłumaczy dla nas certyfikaty, świadectwa maturalne, dyplomy każdego stopnia (inżynierskie, licencjackie, magisterskie) czy dokumenty, poświadczające ukończenie konkretnego kursu.

Jedną z bardziej renomowanych firm, zajmujących się omawianym rodzajem tłumaczeń, jest biuro tłumaczeń przysięgłych ABC. Tłumaczenia polsko-angielskie i angielsko-polskie, wykonywane przez to biuro, stoją na najwyższym poziomie. Duże doświadczenie sprawia, że z jego usług chętnie korzystają klienci, chcący przetłumaczyć dokumenty unijne czy przetargowe.

Pozostałe sytuacje

Tłumacz przysięgły zajmuje się przede wszystkim tłumaczeniami oficjalnych pism, mających wagę urzędową, lub potrzebnych, do załatwienia oficjalnych spraw.

Tłumaczenia uwierzytelnionego będą zatem wymagać od nas banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Tego typu dokumentów będziemy potrzebowali także dla pojazdów, kupionych poza granicami Polski, nie tylko samochodów, lecz również przyczep, motocykli czy traktorów.

Pamiętajmy także, że jeśli posiadamy dokumentację medyczną za granicą, a będziemy chcieli się nią posługiwać w kraju, również niezbędna okaże się pomoc tłumacza przysięgłego.