14 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Technologia obróbki strumieniowo-ściernej – piaskowanie

Aby uzyskać tak zwaną powierzchnię lakierniczą, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie jej przed malowaniem lakierem. Jedną z wykorzystywanych czynności w czasie takiego przygotowania jest czyszczenie mechaniczne poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną. Na czym ona polega i co można dzięki niej osiągnąć?

Technologia piaskowania

Piaskowanie jest procesem technologicznym, który polega na oczyszczaniu różnych powierzchni za pomocą silnego strumienia sprężonego powietrza z drobnym piaskiem kwarcowym, korundem lub szkliwem. Ziarniste drobinki o dużej gęstości kierowane są na obrabianą powierzchnię, a dzięki sprężonemu powietrzu mają bardzo dużą prędkość – co sprawia, że ściera się wierzchnia warstwa czyszczonej powierzchni. Piaskowanie czasami jest nazywane śrutowaniem, jednak pomiędzy dwiema technologiami różnica w używanym medium czyszczącym (ścierniwem) – w śrutowaniu zamiast piasków używa się śrutu, czyli bardzo drobnych kulek stalowych. Dobre firmy zajmujące się piaskowaniem, jak np. Techni-kor z Płochocina, oferują obydwie technologie.

Istnieje także piaskowanie w osłonie wodnej. Do tego rodzaju piaskowania stosuje się sprężone powietrze, piasek i dyszę z dopływem wody. Taka metoda jest wykorzystywana przy elewacjach wykonanych z cegły, kamienia lub metalu. Poprzez proces piaskowania można wyczyścić wiele powierzchni, między innymi cegłę, kamień, drewno oraz metale.

Co daje piaskowanie i po co się je robi?

Celem przeprowadzenia piaskowania jest oczyszczenie powierzchni ze starych powłok malarskich, rdzy i wielu innych zanieczyszczeń. Po całym procesie powierzchnia jest jednolita oraz chropowata, dzięki czemu można łatwo i szybko przygotować ją pod malowanie, laminowanie lub metalizację natryskową. Rezultat obróbki jest zależny od użytego ścierniwa, powierzchni czyszczonej (jej materiał), kształt ziarna i jego rozmiar oraz prędkość śrutu. Oczywiście do każdego materiału wszystkie te parametry dobierane są indywidualnie, aby uzyskany efekt był jak najlepszy, a praca możliwie wydajna.

Efekt jest podobny do szlifowania. Jedyną różnicą jest to, że podczas piaskowania powierzchnia uzyskuje szorstkość, która jest potrzebna do dalszego malowania. Urządzenia wykorzystywane do piaskowania to między innymi maszyny pneumatyczne i inżektorowe, które działają na zasadzie zasysania ziaren do pistoletu poprzez powstałe tam podciśnienie; maszyny ciśnieniowe, gdzie ziarno jest przekazywane do dyszy pod dużym ciśnieniem ze zbiornika; maszyny turbinowe, w których ruch ziaren nadaje wirująca turbina. Jak więc widać, piaskowanie nie polega jedynie na naciśnięciu spustu maszyny – trzeba dobrać wiele parametrów i technologii, aby móc wykonać to dobrze.