powloki galwaniczne
28 października 2016

Kategoria:
Inne

Technologia nanoszenia powłok galwanicznych

Powłoką galwaniczną nazywamy warstwę metalu, naniesioną na inny metal z pomocą metody elektrolitycznej lub chemicznej. Powłoki galwaniczne wykonywane mogą być z szerokiej gamy metali – cynku, cyny, chromu, kadmu, srebra, złota, ołowiu – oraz ich stopów – brązu, mosiądzu. Mogą być jedno- lub wielowarstwowe i pełnić rozmaite funkcje.

Rodzaje powłok galwanicznych

Powłoki galwaniczne mają różne zastosowanie, w zależności od ich zastosowania możemy mówić o powłokach:

  • Ochronnych – ich zadaniem jest zabezpieczanie metali przed korozją
  • Dekoracyjne lub ochronno-dekoracyjne – ich zadanie to nadanie metalowemu przedmiotowi danego wyglądu lub, dodatkowo, chronienie go przed powstawaniem korozji
  • Techniczne – zadaniem powłok tego rodzaju jest nadanie przedmiotowi odpowiednich właściwości fizycznych lub technologicznych, takich jak podwyższone przewodnictwo elektryczne, większa odporność na ścieranie, poprawa zdolności łączenia w procesie lutowania, lub zwiększenie powierzchni przedmiotu, regeneracji jego części oraz zabezpieczenia określonych powierzchni na czas obróbki powierzchniowej.

Jak powstaje powłoka galwaniczna?

Najpowszechniejszą metodą nakładania powłok galwanicznych jest metoda elektrolityczna. Przed rozpoczęciem procesu konieczne jest dokładne oczyszczenie, odtłuszczenie i usunięcie warstwy tlenków z powierzchni przedmiotu, który ma być pokryty powłoką. Po odpowiednim przygotowaniu przedmiot zanurzany jest w roztworze płynu elektrolitycznego, zawierającego jony metalu powłokowego. Następnie roztwór poddawany jest działaniu prądu stałego – w wyniku tego zabiegu jony metalu przemieszczają się w kierunku zanurzonego przedmiotu i wydzielają na nim, tworząc powłokę. W czasie elektrolizy możliwe jest wydzielanie dwóch lub więcej metali, które jednocześnie osadzają się na powierzchni przedmiotu, tworząc na nim powłokę stopową.

Proces wykonywania powłok galwanicznych nazywamy galwanostegią lub – bardziej potocznie – galwanizacją. Usługi tego rodzaju znajdziemy m.in. w ofercie firmy Remor.