10 sierpnia 2017

Kategoria:
Inne

Techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych. Najpopularniejsze rozwiązania

Tworzywa sztuczne są na tyle uniwersalne, że pozwalają zastąpić większość naturalnych materiałów. Znajdują zastosowanie w rozmaitych gałęziach przemysłu – między innymi przy produkcji maszyn, urządzeń oraz przedmiotów codziennego użytku. Uzyskanie poszczególnych wyrobów wymaga zastosowania odpowiednich metod przetwórczych. Te najważniejsze wymieniamy dla Państwa poniżej. Zapraszamy do lektury.

Wytłaczanie

Opiera się na uplastycznianiu tworzywa w układzie uplastyczniającym i przepychaniu go przez kanały o właściwie dobranym profilu. Cały proces przebiega w wytłaczarkach, zbudowanych z trzech układów – napędowego, sterowania oraz uplastyczniającego. Tworzywo podlega ogrzaniu do momentu uzyskania pożądanego poziomu plastyczności, a następnie jest przetłaczane przez głowicę wytłaczarską i poddawane chłodzeniu, tworząc wytłoczynę. Do przemieszczania tworzyw wykorzystuje się przenośniki śrubowe lub tłoki.

Wtryskiwanie

Proces, w trakcie którego materiał wyjściowy w formie granulek lub krajanki trafia do ogrzanego cylindra, rozpuszcza się i jest wtryskiwany przez dyszę oraz tuleję wlewka do gniazda formującego. Tam tworzywo zastyga (zestala się), uzyskując formę wypraski. Wtryskiwanie ma charakter cykliczny. Po uzyskaniu wyrobu cały cykl powtarza się od nowa.

Walcowanie

Kształtowanie materiału między obracającymi się walcami, tarczami, rolkami bądź przemieszczającymi się względem siebie narzędziami płaskimi. Odbywa się na gorąco – w temperaturze gwarantującej rekrystalizację materiału – lub na zimno (poniżej temperatury rekrystalizacji). Drugą metodę stosuje się w produkcji wyrobów płaskich niewielkiej grubości.

Kalandrowanie

Metoda polegająca na uplastycznianiu tworzywa we wcześniejszym procesie przetwórczym, a następnie jego kształtowaniu pod wpływem nacisków wywieranych przez zespoły walców kształtujących, tzw. kalandrów. Tworzywo uplastycznione w walcarce podlega przepuszczeniu przez szczeliny międzywalcowe, wskutek czego otrzymuje się odpowiednio szeroką wstęgę, która odbiera się na bębny chłodzące i zwija na wale odbierającym.

Odlewanie

Polega na wytwarzaniu wyrobów i półwyrobów poprzez wypełnianie form ciekłym tworzywem. Tworzywa odlewa się w formach zamkniętych, nieruchomych lub obracających się wokół jednej/dwóch osi, na przenośnik taśmowy bądź bęben obrotowy. Za metodę odlewniczą jest uznawane również maczanie, kiedy to w upłynnione tworzywo sztuczne zanurza się odpowiedni rdzeń, na którym tworzywo zastyga.

Prasowanie

Cykliczne wprowadzanie tworzywa do zamkniętego gniazda formującego, w celu uplastycznienia, stopienia, a następnie utwardzenia lub zestalenia, do momentu uzyskania pożądanej wypraski. Proces prasowania zachodzi na prasach bądź bez ich pomocy, jednak zawsze z użyciem narzędzia, którym jest forma prasownicza z gniazdem formującym.

Efekty

W rezultacie wymienionych procesów powstają funkcjonalne przedmioty, które znajdują zastosowanie w wielu branżach – na przykład budownictwie, rolnictwie, pożarnictwie czy motoryzacji. Z przykładami wyrobów z tworzyw sztucznych mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Zofia Duława.