tartak - tarcica
18 stycznia 2020

Kategoria:
Inne

Tarcica. Czym jest i gdzie ma zastosowanie?

Tarcica jest głównym surowcem w branży drzewnej. Tarcicę dzieli się ze względu na stopień obróbki oraz ze względu na jej wymiar. Dzięki swoim właściwościom termicznym ma ona szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach budowlanych. Tarcicy używa się także w produkcji podłóg oraz mebli, a ponadto wykorzystuje się ją w przemyśle papierniczym. Czym więc jest tarcica oraz jakie ma zastosowanie?

Tarcica jest to surowiec drewniany o bardzo szerokim zastosowaniu w branży drzewnej. Tarcicę otrzymuje się poprzez przetarcie podłużnego drewna okrągłego, czyli poprzez proces, w którym drewno zostaje przetarte dwiema piłami równoległe do jego podłużnej osi. Może to przebiegać w sposób grupowy lub indywidualny, a zatem na trakach pionowych lub taśmowych. Najbardziej wydajna jest ta pierwsza opcja. Do przecierania używa się specjalnych pił trakowych. Określona odległość pił od siebie decyduje o grubości tarcicy.

Rodzaje tarcicy i jej przechowywanie

Tarcice dzieli się albo ze względu na stopień obróbki, albo ze względu na przekrój poprzeczny i grubość. Jeśli chodzi o stopień obróbki można wymienić tarcicę nieobrzynaną oraz tarcicę obrzynaną.

Jak tłumaczy ekspert z tartaku Bodek: „Tarcica nieobrzynana otrzymywana jest przy jednokrotnym przetarciu drewna na trakach, obrobione są tylko dwie powierzchnie równolegle, a krawędzie nie. W przypadku tarcicy obrzynanej wszystkie cztery płaszczyzny i krawędzie czoła są obrobione dzięki dwukrotnemu przetarciu na ostro”.

Generalnie tarcicę można podzielić na liściastą- w tym na przykład na tarcicę dębową, brzozową, bukową oraz tarcicę iglastą- świerkową czy sosnową. Bardzo ważny jest proces suszenia tarcicy. Dzięki niemu drewno zyskuje odpowiednią twardość oraz odporność i dopiero wtedy może trafić do sprzedaży. Tarcica powinna być przechowywana na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu o dobrej cyrkulacji powietrza na tak zwanych sztaplach.

W jaki sposób i gdzie wykorzystuje się tarcicę?

Tarcica jako asortyment drzewny ma bardzo szerokie zastosowanie szczególnie w budownictwie. Służy jako drewno budowlane i konstrukcyjne ze względu na swoje właściwości termiczne. Przewagę nad innymi materiałami budowlanymi tarcica zdobywa dzięki odporności na wysokie temperatury w przeciwieństwie na przykład do metalu, który w wysokich temperaturach rozszerza się i zmienia kształt. Tarcicę wykorzystuje się przy budowie dachów, a także w produkcji parkietów, podłóg, elewacji oraz okien. Jest ona niezwykle użyteczna w przemyśle meblowym. Z tarcicy wykonuje się ponadto schody oraz elementy ozdobne do domów i samochodów. Gorszej jakości tarcica używana jest z kolei w przemyśle papierniczym.