kadra nauczycielska
10 lutego 2020

Kategoria:
Inne

Szkolna kadra pedagogiczna i jej znaczenie w kształceniu dziecka

Jednym z głównych priorytetów każdego rodzica jest zapewnienie dziecku edukacji na jak najlepszym poziomie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że dobry start to szansa na lepszą przyszłość. Dlatego też ogromną wagę przywiązuje się dziś do wyboru najlepszej szkoły podstawowej dla dziecka, uwzględniając tu przede wszystkim ofertę kształcenia. Bardzo ważnym kryterium wyboru placówki edukacyjnej powinna być również kadra pedagogiczna. Na czym polega jej rola?

Rola nauczycieli w edukacji dzieci

Nauczyciel niewątpliwie odgrywa najistotniejszą rolę na każdym etapie kształcenia, jednak jego podejście i kompetencje są szczególnie ważne w edukacji wczesnoszkolnej. To właśnie w tym czasie kształtują się bowiem osobowości i predyspozycje dzieci, które mogą zaprocentować w przyszłości. Ważne jest, aby już na tym etapie pedagodzy zachęcali uczniów do samodzielnego myślenia i wspierali ich kreatywność, tworząc tym samym dogodne warunki do rozwoju, uwzględniając przy tym różne talenty i umiejętności dzieci. Pamiętajmy, że istotne znaczenie w procesie kształcenia ma nie tylko to, jakie informacje otrzymują uczniowie, ale też – a może przede wszystkim – sposób, w jaki ta wiedza jest im przekazywana. Pedagog, który potrafi dotrzeć do dzieci, dostosowując metody nauczania do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, ma szansę nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną, ale też umiejętności praktyczne. Dzięki temu uczniowie będą potrafili wykorzystać zdobyte informacje i umiejętnie się nimi posługiwać. Nie da się jednak ukryć, iż istotne znaczenie ma tu liczebność klas. W niektórych placówkach edukacyjnych, czego przykładem jest szczecińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk, klasy tworzona są przez maksymalnie kilkunastu uczniów, co znacznie ułatwia pracę nauczycieli i sprawia, że nauka jest bardziej efektywna.

Dobry pedagog, czyli jaki?

Aby dobrze pełnić w szkole swoje funkcje, nauczyciel musi nie tylko posiadać profesjonalne podejście i odpowiednie kwalifikacje uprawniające go do pracy z dziećmi. Powinna to być również osoba kreatywna, która z pasją i zaangażowaniem podchodzi do kształcenia uczniów. Ważny jest samorozwój i stałe poszerzanie swojej wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania. Warto przy tym zaznaczyć, że poza nauczycielami przedmiotów szkolnych, w szkole podstawowej i innych placówkach edukacyjnych powinni również pracować logopedzi oraz pedagodzy, którzy będą czuwać nad szeroko pojętym rozwojem społecznym i emocjonalnym uczniów. Tak wyszkolona kadra pedagogiczna to niezbędny element w procesie kształcenia dzieci.