18 lipca 2019

Kategoria:
Inne

Szkolenie z ochrony informacji niejawnych. Kto i kiedy powinien je przejść?

Termin informacje niejawne powstał na potrzebę określenia tych wszystkich danych, których ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na interes Rzeczpospolitej Polskiej. Stąd podmioty, posiadające tego typu dane, muszą zapewnić im ochronę – skuteczną i właściwie zorganizowaną. Z pomocą przychodzą tajne kancelarie oraz szkolenia z ochrony informacji niejawnych.

Informacja niejawna – definicja

Nim przejdziemy do tematu ochrony informacji niejawnych, poświęcimy chwilę uwagi im samym. Czym dokładnie jest informacja niejawna? Termin ten powstał w roku 1999 w momencie, gdy Polska stała się oficjalnym członkiem NATO. Wówczas to w życie weszła pierwsza ustawa o ochronie informacji niejawnych, czyli wszystkich danych, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby przyczynić się do spowodowania szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, tudzież byłoby niekorzystne dla jej szeroko rozumianych interesów.

A zatem każdy podmiot, który w swoich zasobach posiada informacje niejawne, zobligowany jest do zapewnienia im właściwej ochrony. Odpowiedni stopień bezpieczeństwa zaś zagwarantować im może jedynie stworzenie kancelarii tajnej lub specjalnego pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych.

Informacje niejawne – rodzaje i charakterystyka

Pośród informacji niejawnych wyróżniamy informacje opatrzone czterema klauzulami:

  • „ściśle tajne” – czyli takie, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby zagrozić niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Polski,
  • „tajne” – czyli takie, których nieuprawnione ujawnienie może uniemożliwić realizację zadań, związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego naszego kraju,
  • „poufne” – czyli takie, których ujawnienie mogłoby z kolei utrudnić prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Polski,
  • „zastrzeżone” – czyli takie, których ujawnienie mogłoby mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej zadań w zakresie obrony narodowej.

Ochrona informacji niejawnych

Skuteczna ochrona informacji niejawnych nie należy do łatwych zadań i możliwa jest wyłącznie przy współpracy z firmą, która specjalizuje się w ochronie informacji, oznaczonych wyżej opisanymi klauzulami jako „tajne”, „ściśle tajne”, „zastrzeżone” oraz „poufne”. Takie firmy dysponują wiedzą, doświadczeniem, wyszkoloną kadrą pracowników oraz właściwymi narzędziami. Dzięki temu gwarantują one odpowiednią organizację systemów do przetwarzania informacji oraz skutecznie pomagają dostosować pomieszczenia do przechowywania tego typu danych, a także udostępniają swoje własne pomieszczenia, doskonale pełniące funkcję kancelarii tajnych.

Jak to wygląda w praktyce?

Zapytaliśmy o to eksperta, naszego rozmówcę z firmy 4TEL PARTNER w Warszawie, która specjalizuje się w ochronie informacji niejawnych:

W firmach, mających do czynienia z przetwarzaniem informacji niejawnych, tworzymy profesjonalny i właściwie przeszkolony pion ochrony, który zajmować się będzie przekazywaniem dokumentów odpowiednim pracownikom przy zachowaniu wszelkich wymaganych procedur bezpieczeństwa. W ramach naszych działań, dostosowujemy także pomieszczenia, w których przechowywane są tajne dokumenty oraz przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla pracowników.

Co zapewnia takie szkolenie?

Przeprowadzane przez nas szkolenia dotyczą wszystkich osób, zatrudnionych w firmie, które w swojej pracy mają do czynienia z informacjami niejawnymi. Szkolenia takie zapewniają zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne i wymagane przez prawo w kontakcie z dokumentami opatrzonymi klauzulami „ściśle tajne, „poufne” czy „tajne”. Program szkoleń zaś powstaje zawsze z uwzględnieniem potrzeb danego przedsiębiorstwa. Naszym celem jest przekazać pracownikom wiedzę na temat właściwego, czyli zgodnego z obowiązującym w naszym kraju przepisami, obchodzenia się z danymi oznaczonymi klauzulami tajności – dodaje nasz rozmówca.