szkola-prywatna
29 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Szkoła prywatna czy publiczna – gdzie posłać swoje dziecko?

W pewnym momencie rodzice stają przed dylematem: czy lepszym wyborem dla dziecka będzie szkoła podstawa niepubliczna (prywatna), czy publiczna? Aby nie decydować w ciemno, warto przede wszystkim porównać oferty obu rozwiązań, poznać ich programy edukacyjne oraz propozycje zajęć pozalekcyjnych. Dobrym pomysłem jest również udanie się na dni otwarte szkół, w których można poznać atmosferę panującą w placówce oraz grono pedagogiczne. Co konkretnie wziąć pod uwagę wybierając szkołę?

Szkoła prywatna, a może publiczna? – kwestia opłat 

Podstawową różnicą między szkołą prywatną (niepubliczną) a państwową (publiczną) jest fakt, że w tej pierwszej funkcjonuje obowiązkowa opłata za naukę. Warto jednak przyjrzeć się dokładnie, ile faktycznie kosztuje nauka dziecka – jaki koszt ponoszą rodzice zapisując dziecko do szkoły prywatnej, a jaki do szkoły państwowej. W szkole prywatnej opłata jest zwykle miesięczna. W ramach tej kwoty uczeń ma opłaconą naukę według podstawy programowej, czyli tradycyjne lekcje. Oprócz tego, szkoły prywatne umożliwiają dzieciom uczęszczanie na zajęcia dodatkowe wybrane według ich zainteresowań – najczęściej są to m.in. zajęcia muzyczne, teatralne, językowe, nauka gry na instrumentach, śpiew, taniec, szachy, karate i inne. Ponadto, w dobrych, prywatnych szkołach dzieci mają zapewnione również dodatkowe wyjścia (wycieczki, kino, teatr itp.), posiłki oraz możliwość skorzystania ze świetlicy (zazwyczaj 7.00-17.00).

Warto podkreślić, że w szkołach państwowych, mimo że rodzice nie płacą za naukę, to ponoszą wiele dodatkowych kosztów m.in. zajęcia pozalekcyjne, wyjścia w trakcie zajęć (wycieczki itd.), korzystanie ze szkolnej stołówki. Ponadto, w szkołach tych podstawa programowa nie zakłada tak intensywnej nauki języków, co nierzadko wiąże się z posłaniem dziecka do prywatnej szkoły językowej. Dodatkowo, w tych placówkach dzieci nie mają dostępu do świetlicy w tak dużym zakresie godzinowym, przez co rodzice zobowiązani są do częstszych zmian godzin pracy i dopasowania ich do godzin nauki dziecka. Z kolei, jeśli jest to niemożliwe, nierzadko decydują się na zatrudnienie opiekunki, która jest kolejnym, dodatkowo ponoszonym kosztem. Zatem zastanawiając się, czy wybrać dla dziecka szkołę prywatną, czy państwową, warto przekalkulować, jaki faktycznie będzie koszt obu rozwiązań.

Szkoła niepubliczna vs szkoła państwowa – renoma, opinie i liczebność klas

Należy również pamiętać, że wybór szkoły dla dziecka (np. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk ze Szczecina), powinien być związany z uprzednim sprawdzeniem opinii o placówce. Niezależnie od tego, czy jest to szkoła prywatna, czy państwowa, należy dowiedzieć się więcej o jej funkcjonowaniu od obecnych rodziców jej uczniów bądź dopytać tych rodziców, których dzieci już ją skończyły. W renomowanej szkole z dobrymi opiniami każdemu dziecku będzie dobrze, niezależnie od tego, czy będzie to szkoła prywatna, czy państwowa. Ponadto, na komfort dziecka, a także jego wyniki w nauce wpływ ma liczba osób w klasie, dlatego warto zdecydować się na szkołę, która gwarantuje mniejszą liczebność dzieci. Tym sposobem nauczyciel będzie mógł poświęcić każdemu uczniowi więcej uwagi.