6 września 2019

Kategoria:
Inne

Szkoła niepubliczna versus edukacja systemowa. Potencjał i możliwości szkoły prywatnej na przykładzie Szkoły Dialogu Kultur Etz Chaim

Edukacja publiczna niesie ze sobą wiele oczywistych ograniczeń. Uczniowie w polskich szkołach są zwykle przemęczeni, trudno im odnaleźć się w nadmiarze obowiązków, a stres i ciągłe napięcie nie sprzyjają przyswajaniu wiedzy oraz harmonijnemu rozwojowi. Dlatego tak ważne jest, aby każdy młody człowiek mógł poznawać świat i zdobywać nowe umiejętności we własnym tempie i w przyjaznym środowisku. Taką możliwość daje prywatna szkoła Etz Chaim.

Nie tylko wiedza

Oczywiście misją każdej szkoły jest przekazanie uczniom szerokiej wiedzy z wszystkich przewidzianych podstawą programową przedmiotów. Jednak w związku z tym, że placówka oświatowa jest dla dzieci często miejscem, w którym spędzają one większą część dnia, kadra pedagogiczna nie może ograniczać się tylko do przekazywania uczniom zawartych w podstawie programowej wiadomości. Powinna również właściwe kształtować ich charaktery.

W czasach, kiedy nawet dorosłym ciężko sprostać oczekiwaniom współczesnego świata, trzeba w sposób szczególny zadbać o dzieci. Wskazanie uczniom właściwiej drogi i wartości może znacznie ułatwić im start w dorosłość.

Prywatna Szkoła Etz Chaim działa w duchu myśli Janusza Korczaka – polsko – żydowskiego pedagoga. Zgodnie z nią dzieci uczone są w szkole szacunku do drugiego człowieka, innych kultur, narodowości, symboli religijnych. Od najmłodszych lat poznają one różne grupy etniczne oraz wyznaniowe, co sprawia, że stają się bardziej tolerancyjne i otwarte na świat.

Indywidualne podejście do ucznia

W państwowych placówkach oświatowych nauczyciel musi zatroszczyć się o to, aby w ciągu 45 minut każdy uczeń opanował zaplanowany materiał bez względu na swoje indywidualne możliwości. W klasach, które liczą często ponad 30 osób, zaspokojenie potrzeb pojedynczych uczniów jest niemożliwe.

Nauczyciele ze szkoły Etz Chaim bacznie przyglądają się każdemu uczniowi. Dzięki temu pedagodzy są w stanie odkryć pasje, zainteresowania i potrzeby młodych ludzi. Są one kluczem do rozbudzenia w uczniach chęci poznawania otaczającego świata. Dzieci uczą się rytmem dostosowanym do ich możliwości – wyjaśnia przedstawiciel Prywatnej Szkoły Etz Chaim.

Efekty edukacji nastawionej na indywidualne potrzeby i możliwości ucznia są dużo lepsze uczniowie kształceni w ten sposób osiągają bardziej satysfakcjonujące wyniki w nauce.

Przekazywanie wszechstronnej wiedzy

Wyniki egzaminów końcowych są bardzo istotne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Rodzice martwią się, czy dzieci będą miały satysfakcjonującą karierę i zarobki. Dzieci chcą spełnić swoje marzenia – zostać weterynarzem, dostać się na prawo czy aktorstwo. Bardzo często to wyniki egzaminów końcowych determinują dalszy etap edukacji – niezależnie czy jest to egzamin końcowy w szkole podstawowej czy matura. Dlatego należy dbać o edukację dziecka od podstaw.

Logiczne myślenie i pewność siebie

Klasy w szkołach niepublicznych nie są tak liczne jak w szkołach państwowych. Dla nauczycieli jest to doskonała okazja, aby przyjrzeć się uczniom bliżej. Dzięki temu mogą poznać ich umiejętności, potrzeby i potencjał. Przedmioty egzaminacyjne realizowane są w rozszerzonym zakresie, a uczniom mającym problemy edukacyjne lub przygotowującym się do olimpiad, proponowana jest pomoc. Wszystko to sprawia, że coraz więcej dzieci trafia do szkół prywatnych. To tutaj zdobywają niezbędną wiedzę i uczą się języków. Jednak przygotowanie do egzaminów to nie wszystko. Równie ważna jest nauka logicznego myślenia, czytania ze zrozumiem, panowania nad stresem – tak przygotowany człowiek poradzi sobie w życiu dorosłym.