11 lipca 2019

Kategoria:
Inne

Szkoła, galeria handlowa, kościół – kto podlega kontrolom półrocznym?

Okresowa kontrola stanu technicznego budynku jest obowiązkiem należącym do każdego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Wskazuje na to ustawa Prawo Budowlane, która określa również, jakie budynki podlegają kontroli i kiedy dokładnie należy sprawdzić stan budowli. W naszym artykule scharakteryzujemy jeden z rodzajów kontroli – kontrolę półroczną. Czy podlegają jej szkoły, galerie handlowe i kościoły?

Kogo dotyczy kontrola półroczna?

Kontrola półroczna dotyczy:

  • budynków o powierzchni zabudowy większej niż 2000 metrów kwadratowych,
  • innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu większej niż 1000 metrów kwadratowych.

Wymienione budynki (zwane obiektami wielkopowierzchniowymi) muszą być poddane kontroli co najmniej dwa razy w roku.  Jeśli szkoła, galeria handlowa bądź kościół osiągają wskazane gabaryty, wymóg półrocznej kontroli dotyczy również nich. Kontrolę należy przeprowadzić w ściśle określonych terminach, do 31 maja oraz do 30 listopada.

Wymóg dwukrotnego dokonywania kontroli budynków wielkopowierzchniowych jest m.in. konsekwencją katastrofy hali mieszącej się na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Został wprowadzony przez nowelizację ustawy Prawo budowlane z 10 maja 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 99 poz. 665) i obowiązuje od 20 czerwca 2007 roku.

Co podlega kontroli półrocznej?

Zakres kontroli półrocznej jest tożsamy z zakresem przeglądu rocznego. Został dokładnie opisany w art. 62 ustawy Prawo Budowlane. Osoba, która przeprowadziła kontrolę, ma obowiązek niezwłocznego pisemnego powiadomienia organu nadzoru budowlanego o jej dokonaniu.

Kontrola półroczna obejmuje:

  • kontrolę stanu technicznego elementów budynku i instalacji, które są narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych i czynników występujących w trakcie użytkowania obiektu,
  • kontrolę instalacji i urządzeń, które odpowiadają za ochronę środowiska,

Kto przeprowadza kontrole i przeglądy techniczne budynków?

Kontrolami i przeglądami technicznymi budynków zajmują się profesjonalne firmy, takie jak firma BAKS z Katowic. Swoje usługi oferuje klientom z terenu całego województwa śląskiego. Gwarantuje im dokładne sprawdzenie oraz skrupulatną ocenę wszystkich wskazanych ustawą elementów technicznych i instalacji znajdujących się w budynku. Po dokonaniu kontroli, sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną i zawiadamia odpowiedni organ o dokonaniu przeglądu technicznego. Działa zgodnie z ustawowymi terminami kontroli, a dodatkowo dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów.  Warto korzystać z oferty profesjonalistów, aby mieć pewność przydatności budynku do użytkowania.