11 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Czy systemy ścian fasadowych są całkowicie bezpieczne?

Wysoka estetyka aluminiowo-szklanych systemów fasadowych oraz łatwość ich montażu sprawia, że rozwiązania tego rodzaju są powszechnie stosowane we współczesnej architekturze – wiele nowych obiektów, takich jak biurowce, budynki użytku publicznego, muzea galerie handlowe, zbudowanych jest właśnie przy ich użyciu. Jednak poza estetyką liczy się również bezpieczeństwo budynku. Czy szklane fasady spełniają wymagania regulowane przepisami?

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego

Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków jest Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zawartymi w nim przepisami, podstawowym wymogiem stawianym wszystkim budynkom jest zapewnienie w czasie pożaru odpowiedniej nośności przez określony czas, możliwości ewakuacji znajdujących się w budynku osób, a także ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu, zarówno w obrębie budynku jak i w jego sąsiedztwie. Różne elementy budynku pełnią w związku z tymi wymogami różne funkcje – szklane fasady mają za zadaniem między innymi zapewnić nośność konstrukcji i uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru. Poziom bezpieczeństwa budynków, do których postawienia wykorzystano szklane systemy fasadowe, określany jest między innymi w oparciu o wysokość i liczbę kondygnacji oraz jego przeznaczenie (powierzchnie biurowe, mieszkalne etc.). Wyróżnia się pięć klas odporności pożarowej – od najwyższej, oznaczonej literą A, do najniższej, oznaczonej literą E.

Jak wykonane są systemy fasadowe?

Głównym tworzywem wykorzystywanym w produkcji systemów ścian fasadowych jest aluminium – metal wykazują się nie tylko bardzo dużą wytrzymałością, ale również wyjątkową lekkością. W ich wnętrzu umieszczane są specjalne wkłady ogniochronne. W charakterze wypełnienia szkieletowej konstrukcji fasady wykorzystuje się kilka warstw wytrzymałego szkła, pomiędzy którymi znajduje się specjalny żel, pęczniejący lub krystalizujący się pod wpływem temperatury. Wszystkie elementy tworzące fasadę dobierane są pod kątem przewidywanej klasy odporności ogniowej – ich prawidłowe wykonanie zgodnie z odpowiednimi normami jest gwarantem całkowitego bezpieczeństwa w przypadku pożaru.

Producentem wysokiej jakości systemów ścian fasadowych jest firma Alumex z Warszawy.