logistyka-w-przedsiebiorstwach
26 września 2016

Kategoria:
Inne

Sposoby wykorzystania logistyki w przedsiębiorstwach

Logistyka, jak wiele innych osiągnięć cywilizacyjnych i wynalazków, miała swój początek w wojnie. Już w X wieku naszej ery pojawiła się jako jeden z elementów sztuki wojennej, obok taktyki i strategii.

Początki logistyki biznesowej

Dzisiejsza logistyka cywilna wywodzi się w prostej linii z wojskowości – opowiada nasz rozmówca z firmy DMT. Swoje miejsce w świecie biznesu znalazła jako odpowiedź na problem wysokich kosztów generowanych w procesie dystrybucji towarów. Wdrożenie do szeroko pojętej gospodarki usystematyzowanych procesów zarządzania przemieszczaniem i składowaniem produktów szybko przyniosło rezultaty odczuwalne w postaci oszczędności.

Dalsze rozszerzanie zakresu logistyki

Wyraźne korzyści płynące z planowania i aktywnego zarządzania dystrybucją stały się impulsem do szukania analogicznych metod przy obsłudze innych etapów produkcji i handlu. Wkrótce przedsiębiorcy zaczęli korzystać z logistyki w zaopatrzeniu, produkcji, transporcie, a także zarządzaniu towarami magazynowanymi.

Integracja procesów logistycznych

Choć każda z dziedzin logistyki traktowana z osobna pomagała w oszczędnym prowadzeniu biznesu, przedsiębiorcy poszli dalej, pragnąc stworzyć jeden doskonale zintegrowany system. Rozpoczęty w latach 70. proces nabrał rozpędu dzięki postępującej w kolejnych dziesięcioleciach globalizacji. Potrzeba płynnej wymiany materiałów i towarów przyczyniła się do rozwinięcia łańcuchów i całych sieci dostaw, co umożliwia płynną i ekonomiczną produkcję oraz przepływ dóbr.

Logistyka na usługach przedsiębiorstw

Dobre, a zatem oszczędne i efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami, czyli właśnie logistyka, jest podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Składnikami logistyki z punktu widzenia firmy są przede wszystkim magazynowanie, transport i dystrybucja, zorganizowane w sprawnie, w sposób zadowalający terminowe zaspakajanie pojawiających się na rynku potrzeb.

Logistyka w praktyce – magazynowanie

Każdy z etapów podróży towaru od producenta do konsumenta wymaga odpowiedniego zaplanowania i optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych metod. Toteż magazynowanie w logistyce to dziś coś znacznie więcej niż przechowywanie produktów.

W zależności od specyfiki towarów konieczne jest przygotowanie odpowiednich warunków magazynowania, koordynacja przyjęć i wydań z grafikiem transportu, ale również ewentualne przepakowywanie i etykietowanie – wymienia ekspert z Centrum Logistycznego DMT.

Jeżeli stosowany system obsługiwany jest przez urządzenia elektroniczne, należy przewidzieć również konieczność sięgnięcia po urządzenia służące zliczaniu i skanowaniu towarów. Natomiast przed wyruszeniem w dalsza podróż magazynowany towar musi zostać odpowiednio przygotowany i zabezpieczony. Wszystkie wymienione czynności wchodzą w skład dziedziny nazywanej logistyką magazynowania.