mapa numeryczna
23 maja 2016

Kategoria:
Inne

Sposoby tworzenia mapy numerycznej

Mapy towarzyszyły ludzkości od samych początków cywilizacji. Pierwotnie służyły do znajdowania drogi na lądzie i orientowania się na morzu, z czasem zaczęły też być wykorzystywane jako narzędzie do planowania zabudowy przestrzeni. Przez długi czas mapy były wykonywane ręcznie, później do ich tworzenia wykorzystywano nowe technologie (np. zdjęcia lotnicze). Wraz z nastaniem ery technologii informatycznej upowszechniły się metody tworzenia map za pomocą komputerów i innego sprzętu elektronicznego. Mapy takie nazywamy mapami numerycznymi.

Czym jest mapa numeryczna?

Mapa numeryczna, nazywana również mapą cyfrową, to, jak sama nazwa wskazuje, mapa, która nie ma postaci fizycznej na papierze, lecz jest cyfrowym zapisem informacji na temat danej przestrzeni (lokalizacji poszczególnych obiektów i topografii). Informacje te zapisywane są w formie obrazów rastrowych lub wektorowych umieszczanych na tzw. warstwach, które nałożone na siebie dają pełny obraz przestrzeni. Do odczytania tak przygotowanej mapy numerycznej niezbędny jest komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Mapy numeryczne stanowią jedno z głównych źródeł informacji, zawartych w System Informacji Przestrzennej (zwanego również Systemem Informacji Geograficznej)

Sposoby tworzenia map numerycznych

Istnieje kilka metod tworzenia map numerycznych. Pierwsza z nich to wykonywanie za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarów geodezyjnych w terenie. Wyróżnia się trzy rodzaje pomiarów: poziome, służące określeniu wzajemnego położenia poszczególnych obiektów (np. domów); pionowe, służące do zobrazowania kształtu terenu, oraz wysokościowo-sytuacyjne, stanowiące połączenie obu poprzednich pomiarów. Inna metoda bazuje na wykorzystaniu technik fotogrametrycznych, czyli zdjęć wykonywanych za pomocą specjalnych aparatów, wyposażonych w obiektywy niwelujące zniekształcenia. Zdjęcia takie można wykonywać z poziomu gruntu lub z powietrza – z pokładu samolotu, balonu lub helikoptera. W przypadku zdjęć lotniczych mówimy o aerofotogrametrii. Ostatnia metoda polega na digitalizacji już istniejących map papierowych.

Sporządzanie profesjonalnych map numerycznych jest jedną ze specjalizacji Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego M-Geo.