21 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Sposoby pomiaru natężenia dźwięku

Obowiązujące obecnie normy europejskie wskazują na dwie grupy metod wyznaczania poziomu mocy akustycznej: pomiary ciśnienia akustycznego oraz pomiary natężenia dźwięku. Przyjrzyjmy się bliżej tej drugiej grupie metod pomiarowych.

Określenie poziomu mocy akustycznej źródła dźwięku za pomocą pomiaru natężenia może przebiegać na dwa różne sposoby – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy EC Test Systems.

Pierwszy z nich wymaga usytuowania przyrządu pomiarowego w niewielkiej odległości od źródła. Oznacza to, że pomiar dokonywany jest w polu bezpośrednim, w strefie gdzie oddziaływanie pola pogłosowego jest na tyle niewielkie, iż jego wpływ na wynik pomiaru można zniwelować stosując odpowiednią poprawkę środowiskową. Drugi sposób zakłada umieszczenie przyrządu pomiarowego daleko od źródła dźwięku, w polu pogłosowym.

Próbkowanie pola akustycznego w sąsiedztwie źródła dźwięku

Do próbkowania pola akustycznego w sąsiedztwie źródła dźwięku wykorzystuje się klasyczne mikrofony lub sondy z dwoma odpowiednio dobranymi mikrofonami. Mikrofonem mierzy się ciśnienie w punkcie, w którym się on znajduje, natomiast sondy z dwoma mikrofonami umożliwiają wyznaczenie natężenie dźwięku, więc to one są najistotniejszym narzędziem w interesującej nas metodzie pomiaru natężenia dźwięku.

Dokładność metody pomiaru natężenia dźwięku

Dokładność uzyskiwanych wyników badań metodą pomiaru natężenia dźwięku jest tym większa, im słabszy jest wpływ niepożądanego pola pogłosowego, zwłaszcza w przypadku gdy pomiar dokonywany jest w mocno pochłaniającym środowisku badawczym. Oznacza to, że metoda ta świetnie sprawdza się na otwartej przestrzeni oraz w bardzo dużych pomieszczeniach i tych, które zostały poddane adaptacji akustycznej.

Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku

Jak wspomnieliśmy wcześniej, do pomiarów natężenia dźwięku stosuje się rozmaite rozwiązania w postaci sond akustycznych lub nowoczesne czujniki prędkości akustycznej cząsteczek.

Jednym z wiodących dostawców rozwiązań do pomiarów akustycznych jest holenderski producent Microflown Technologies, który dostarcza również unikalne na skalę światową czujniki, umożliwiające bezpośredni pomiar prędkości akustycznej cząsteczek oraz ciśnienia akustycznego jednocześnie – sensor umożliwiający pomiar natężenia dźwięku o gabarytach pojedynczego mikrofonu ćwierćcalowego. Ponadto producent dostarcza również innowacyjne systemy umożliwiające wyznaczenie własności dźwiękochłonnych materiałów in situ, bez konieczności ich demontażu czy umożliwiające lokalizację źródeł dźwięku oraz wizualizację pola akustycznego w trójwymiarowej przestrzeni.