kontener
15 marca 2018

Kategoria:
Inne

W jaki sposób zabezpieczyć gabaryty do transportu drogą morską?

Transport drogą morską jest jedną z głównych metod przewozu towaru między kontynentami – na ogromnych statkach, w ustawionych jeden na drugim kontenerach przewozi się wszelkiego rodzaju towary, od żywności po maszyny i ich części. Aby dopłynęły one w całości do punktu docelowego, koniecznego jest ich odpowiednie zabezpieczenie wewnątrz kontenera. Proces zabezpieczania fachowo nazywa się sztauowaniem.

Czym jest sztauowanie ładunku i czemu służy?

Sztauowanie to, w najkrócej rzecz ujmując, proces unieruchamiania ładunku wewnątrz kontenera, w którym zostanie on umieszczonych na pokładzie statku. Dlatego kwestia ta jest tak istotna?

– Wystarczy wyobrazić sobie, co może stać się z ładunkiem umieszczonym luźno –- mówi przedstawiciel firmy S&W Verpackungjuż na etapie załadunku narażony jest on na wstrząsy, które mogą doprowadzić do tego, że zacznie uderzać o twarde metalowe ściany kontenera. W konsekwencji zarówno sam ładunek, jak i kontener mogą ulec uszkodzeniu. Po wypłynięciu na pełne morze na ładunek czeka jeszcze więcej niebezpieczeństw, pod postacią wysokich fal. pokład statku transportowego nigdy nie jest idealnie stabilny, wielogodzinna podróż bez odpowiedniego zabezpieczenia może dla ładunku skończyć się tragicznie. Właśnie z tego powodu powinien on zostać unieruchomiony.

Jak wygląda sztauowanie ładunku?

Zabezpieczenie ładunku na czas transportu morskiego zwykle polega na wypełnieniu wolnych przestrzeni w kontenerze drewnem bądź specjalnymi poduszkami powietrznymi – dzięki temu ładunek nie ma jak przemieścić się podczas przechyłów lub gwałtowniejszych manewrów w czasie przewozu do portu lub załadunku na pokład statku. Dodatkowo, w zależności od potrzeb stosuje się takie zabezpieczenia jak pasy mocujące czy maty antypoślizgowe. Oczywiście ekipa sztaująca ładunek zobowiązana jest do przestrzegania wielu zasad, między innymi:

  • Nie należy sztauować ładunków cięższych, niż wynosi nośność kontenera
  • Sztauowany ładunek musi być równomiernie rozmieszczony na powierzchni kontenera – w jednej połowie kontenera nie może znaleźć się więcej niż 60% masy całkowitej ładunku
  • O ile to możliwe, środek ciężkości kontenera powinien znajdować się poniżej połowy jego wysokości
  • Drzwi kontenera powinny być zabezpieczone tak, żeby znajdowały się pod jak najmniejszym kontenerem – w przeciwnym wypadku mogą się otworzyć, uwalniając ładunek.

Jeżeli jest to konieczne, wewnątrz kontenera można umieścić czujniki, pozwalające monitorować poziom temperatury oraz wilgotności powietrza wewnątrz kontenera.