2 listopada 2017

Kategoria:
Inne

W jaki sposób wykonuje się uszczelnienia kominów

Aby korzystanie z ogrzewania było bezpieczne dla mieszkańców i użytkowników budynków, należy zapewnić odprowadzanie spalin. Służą temu przewody kominowe dymowe i spalinowe. Aby spaliny lub dym nie przedostawały się z przewodów kominowych do wnętrza budynku, muszą być one szczelne. Dlatego przeprowadza się kontrole kominów, a w razie nieprawidłowości konieczne jest wykonanie uszczelnienia.

Komin musi być szczelny!

I nie ma tu żadnej dyskusji. Szczeliny w przewodzie kominowym są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających w budynku. W efekcie nieszczelności produkty spalania paliwa ulatniają się, zanim opuszczą przewód kominowy przewidzianym do tego wylotem. Trafiają więc z powrotem do budynku. Może to skutkować zatruciem czadem, które niekiedy bywa śmiertelne.

Z uwagi na to, że podczas eksploatacji komin ulega wpływowi temperatury i działają na niego od wewnątrz różnego rodzaju substancje chemiczne zawarte w spalinach (dymie), mogą pojawić się pęknięcia będące skutkiem kurczenia i rozkurczania się materiału oraz erozja spowodowana w/w czynnikami. Dlatego w  przepisach: Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718 z dn. 27.03.2003 r. ze zm. art. 62) oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony ppoż. i ochrony środowiska, zapisano obowiązek kontrolowania przewodów kominowych przynajmniej raz w roku. Dotyczy on zarządców, administracji, spółdzielni, obiektów użyteczności publicznej i właścicieli budynków. Kontrolę przeprowadza Mistrz Kominiarski z uprawnieniami, np. www.kominiarz.biz.pl.

Metody uszczelniania komina

Jest kilka metod uszczelniania komina. Dobiera się je pod konkretne jego wady i usterki. Jedną z metod jest szlamowanie. Metoda ta polega na pokryciu wewnętrznych ścian przewodu kominowego specjalnymi zaprawami lub masami uszczelniającymi na całej jego długości. Jest to metoda dosyć droga i pracochłonna (niekiedy szlamowanie należy wykonać kilka razy) a przewód kominowy nadaje się do użytkowania w zależności od ilości warstw po 24 h lub dłużej. Innym sposobem uszczelniania przewodów kominowych jest wprowadzanie do wewnątrz wkładów stalowych kwaso lub żaroodpornych (w zależności od przeznaczenia przewodów kominowych).

W przypadku przewodów kominowych wentylacyjnych lub spalinowych, stosuje się również uszczelnianie za pomocą wkładek przelotowych typu Alufol – w skrócie: jest to „rękaw” wykonany z odpowiedniego materiału, który po wprowadzeniu do przewodu kominowego jest rozprężany pod ciśnieniem.

Zdarza się, że przyczyną nieszczelności jest wpływ bardzo wysokiej temperatury (pożar sadzy) lub np. kwasów zawartych w spalinach z pieca. Dotyczy to szczególnie zakładów przemysłowych. Wówczas jako uszczelnienie można zastosować wkład kominowy, który będzie wykonany z materiału odpornego na niszczący czynnik. Wszelkie prace związane z uszczelnianiem kominów powinien wykonywać profesjonalny kominiarz z uprawieniami i odpowiednim sprzętem – tylko poprawny montaż i przebieg prac jest gwarancją skuteczności każdego z wyżej wymienionych rozwiązań.