prąd elektryczny
12 lutego 2016

Kategoria:
Inne

Sposób działania prądu elektrycznego

Energia elektryczna towarzyszy nam na każdym kroku, odgrywa w życiu współczesnego człowieka niebagatelną rolę. Przerwa w dostawie prądu oznacza nie tylko spory dyskomfort – jeśli trwa dłużej i dotyka ważnych ośrodków życia może stanowić poważne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Słowem – jesteśmy od niego w dużym stopniu uzależnieni. Mimo wszystko bardzo rzadko zadajemy sobie pytanie, czym jest elektryczność, skąd się bierze w naszych gniazdach i czemu sprawia, że podpięte do nich urządzenia zaczynają działać.

Czym jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny występuje powszechnie nie tylko w technice, ale również w naturze. Najbliższym przykładem jest nasze własne ciało i każdy żywy organizm, posiadający komórki nerwowe – to właśnie prąd elektryczny w niskim natężeniu sprawia, że między wszystkimi układami naszego ciała zachodzi nieustająca komunikacja, umożliwiające nam sprawne funkcjonowanie. Inne przykłady występujące w przyrodzie to wyładowania atmosferyczne oraz wiatr słoneczny. Prąd elektrycznym jest niczym innym, tylko uporządkowanym ruchem dodatnich lub ujemnych ładunków elektrycznych, czyli wszystkich cząsteczek i atomów, które są zdolne do wytworzenia pola elektrycznego. W naszym otoczeniu takich cząsteczek i atomów jest bardzo dużo, nawet w powietrzu, jednak ich ładunki elektryczne poruszają się w różnych kierunkach, neutralizując się wzajemnie. Dopiero wprowadzenie ich w ruch jednokierunkowy wytwarza prąd elektryczny. Można ten efekt uzyskać w znanym wszystkim doświadczeniu, polegającym na pocieraniu balona o włosy.

Właściwości prądu elektrycznego

Wyróżniamy trzy wielkości, opisujące prąd elektryczny. Są nimi:

  • Natężenie – jednostką wyrażającą tę wielkość jest amper. Natężenie prądu opisuje przepływ ładunku elektrycznego przez dany ośrodek (przewodnik) w stosunku do czasu, w jakim ten proces zachodzi. Do obliczania napięcia używa się wzoru I=q/t, gdzie q odpowiada wartości ładunku, zaś t to czas.
  • Napięcie – wyrażane jest w woltach. Napięcie opisuje różnicę potencjałów między dwoma punktami obwodu elektrycznego (np. baterii). Do opisania napięcia stosuje się wzór U=W/q, gdzie W oznacza pracę, zaś q ładunek elektryczny.
  • Opór – to wartość stanowiąca odwrotność przewodnictwa, wyraża się ja w omach. Jest to stosunek napięcia prądu do jego natężenia. Do jego obliczenia wykorzystuje się wzór R=U/I, gdzie U to napięcie, zaś I to natężenie prądu.

Prąd elektryczny jest stale obecny w naszym życiu, trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez niego – wykorzystujemy go do pracy niezliczonej ilości urządzeń, a także wytwarzania światła i ciepła. Aby móc jednak cieszyć się z dostępu do niego w naszym domu wymagana jest fachowa i skuteczna instalacja elektryczna. Szeroki wybór komponentów do jej zbudowania oraz innych sprzętów elektronicznych znajdziemy na stronie sklepu Supervolt.