2 marca 2017

Kategoria:
Inne

Sposób działania manometrów

Mierzenie ciśnienia i pustki możliwe jest przy pomocy różnego rodzaju technik. Instrumenty, które służą do pomiaru ciśnienia to manometry. Przedstawiamy sposób działania tego typu urządzeń.

Właściwości manometru

Instrumenty służące do pomiaru ciśnienia, ze względu na wskazywane ciśnienie oraz ciśnienie odniesienia, dzieli się na wakuometry, manowakuometry, różnicowe, absolutne (bezwzględne), oraz względne (manometry). Jednak, zwyczajowo, mianem manometrów określa się wszelkie przyrządy mierzące ciśnienie.

Manometry wykorzystywane są do mierzenia ciśnienia większego od ciśnienia otoczenia. Ich zadaniem jest wskazanie różnicy między wewnętrznym ciśnieniem badanego układu, a ciśnieniem poza nim – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Zakład Hydrauliki Siłowej.

Sposoby działania manometrów

Rodzaje manometrów różnią się między sobą konstrukcją, co sprawia, że każdy z nich działa w nieco inny sposób. Żaden z nich nie mierzy jednak ciśnienia bezpośrednio (pomiary dotyczą zawsze siły lub przesunięcia nią spowodowanego).

Obecnie najczęściej korzysta się z manometrów elektronicznych, których budowa bazuje na prostych konstrukcjach przyrządów analogowych, jednak wzbogacona jest dodatkowo o wyświetlacz, procesor oraz właściwe czujniki. Do najpopularniejszych manometrów należą:

  • Manometr cieczowy (u-rurka) – rurka o dwóch otwartych końcach i wyskalowanych ramionach, która częściowo wypełniona jest cieczą. Manometr cieczowy wykorzystywany jest do pomiaru ciśnienia gazów. Jeden koniec rurki w tym instrumencie wystawiony jest na działanie ciśnienia zewnętrznego, a drugi znajduje się w układzie mierzonym. Pomiar odczytuje się ze skali, kiedy wywierane ciśnienie przepycha ciecz z jednego ramienia do drugiego.
  • Manometr sprężynowy (ze sprężyną rurkową, mieszkowy lub z przeponą) – jest konstrukcją z jednej strony zamkniętą. W przypadku tego instrumentu odczytu dokonuje się przez zmiany energii potencjalnej sprężystości, które wywoływane są zmianami ciśnienia. Najbardziej znanym manometrem tego typu jest rurka Bourdona, opierająca się na prostej zasadzie działania, której wskazania są wyjątkowo precyzyjne. Mechanizm ten stanowi często rdzeń nowoczesnych manometrów cyfrowych.
  • Manometry membranowe puszkowe – bardziej skomplikowane od poprzednich instrumentów, dzielą się na podtypy względem kształtu membrany. Wykorzystuje się je zwykle do pomiaru niewielkich zmian lub do pracy w układach, w których dochodzi do znacznych zmian (ten typ manometrów umożliwia precyzyjne ich odczytanie).