5 maja 2017

Kategoria:
Inne

W jaki sposób działają wagi taśmociągowe

Wagi taśmociągowe pojawiają się wszędzie tam, gdzie ważenie surowców lub produktów „na bieżąco” usprawnia pracę. Korzystają z nich liczne gałęzie przemysłu, takie jak np. produkcja oraz wydobywnictwo – a zatem liczne i ważne podmioty gospodarki. Jaka jest zasada działania wag taśmociągowych i po co się ich używa? Przyjrzyjmy się bliżej wagom taśmociągowym.

Wagi taśmociągowe – gdzie są stosowane i czemu służą?

Wagi taśmociągowe można spotkać wszędzie tam, gdzie taśmociągi, czyli w fabrykach, zakładach produkcyjnych i wydobywniczych. Korzystają z nich zarówno fabryki cukierków, jak i leków, kopalnie węgla i soli, zakłady utylizacji odpadów i wszystkie te, w których taśmowo transportuje się materiały, zwłaszcza sypkie.

Celem używania taśmociągów i wag są: segregowanie, pakowanie oraz ważenie surowca, produktu, urobku itp. Waga taśmociągowa pozwala na nieprzerwaną kontrolę masy, a zatem też ilości przenoszonego taśmą materiału. Jest to konieczne, aby inne maszyny oraz ludzie pracujący w fabryce byli przygotowani do obsługi takiej a nie innej ilości transportowanego surowca i aby tempo pracy oraz jej wydajność były zachowane. Zbyt dużo materiału naraz wprowadziłoby chaos i ostatecznie zablokowało pracę, zaś zbyt mało – czyniłoby ją niewydajną.

Jak działają wagi taśmociągowe?

Najważniejszymi elementami wagi taśmociągowej są: pomost wagowy wsparty na czujnikach tensometrycznych, detektor prędkości oraz wyświetlacz. To główne elementy, które pojawiają się w większości wag, jednak występują one w wielu typach i mogą różnić się konstrukcyjnie, ponieważ zawsze muszą być dostosowane do taśmociągu, planowanego obciążenia i innych czynników.

Mając informacje z czujników oraz znając prędkość, z jaką porusza się taśma, a także powierzchnię pomostu wagowego, oprogramowanie jest w stanie policzyć masę przenoszonego materiału.

Sprawna waga taśmociągowa powinna stale podawać masę aktualnie przemieszczającej się po taśmie substancji, a dodatkowo wyświetlać minimalny i maksymalny przepływ, sumę surowca przetransportowanego w określonym czasie, prędkość taśmy i obciążenie czujników.

Nowoczesne wagi taśmowe różnego typu można nabyć na www.preciamolen.com.pl.