31 maja 2017

Kategoria:
Inne

W jaki sposób działają rozdzielacze smaru i oleju?

Smary i oleje stosowane w przemyśle mają za zadanie zmniejszać tarcie pomiędzy stykającymi się powierzchniami. Sposób podawania substancji zależy od rodzaju układu centralnego smarowania. Wśród układów wyróżniamy między innymi progresywne, jednoliniowe, dwuliniowe, wieloliniowe i mieszane. Aby wyjaśnić, na czym polega rola rozdzielacza, przygotowaliśmy krótki przewodnik po układach centralnego smarowania.

Układ progresywny

Progresywny układ centralnego sterowania to rozwiązanie proste i funkcjonalne, które znajduje zastosowanie w niewielkich maszynach i urządzeniach. Jest zasilany z pompy smarowej – może to być pompa ręczna, pneumatyczna lub elektryczna. To ostatnie rozwiązanie jest najbardziej popularne. Pompy ręczne stosowane są przede wszystkim w układach, w których smarowanie odbywa się rzadko, a pompy pneumatyczne w miejscach, gdzie na zastosowanie elektrycznej uniemożliwiają względy bezpieczeństwa. Rozdzielacze przyłączone są do pompy. Rozdzielacz pierwszego stopnia (główny) rozprowadza smar do rozdzielaczy drugiego stopnia, które sprowadzają go do punktów smarowania. Ilość środka smarnego może odbywać się na dwa sposoby. Regulujemy wydajność pompy, nastawiając jej odpowiedni czas pracy i przerwy między kolejnymi cyklami. Drugi sposób to grupowanie wyjść prowadzone indywidualnie dla każdego punktu, które odbywa się już na etapie projektowania – mówi nam przedstawiciel firmy Układy Centralnego Smarowania Sp. z o.o. z Poznania.

Zasadniczo rozdzielacz podaje taką samą porcję smaru na każde wyjście, natomiast grupowanie wyjść pozwala na podawanie większej porcji smaru do niektórych punktów. Jeżeli na przykład zaślepimy jedno wyjście, środek smarny z zostanie podany do kolejnego po tej samej stronie, a więc zostanie do niego podana podwójna porcja smaru.

Układ dwuliniowy

Dwuprzewodowe, czyli dwuliniowe układy centralnego smarowania, jest zasilany z pompy wysokociśnieniowej. Jest ona połączona z głównym rozdzielaczem za pomocą przewodu ciśnieniowego i odprężającego. Do głównego rozdzielacza przyłączone są dwa równoległe przewody, które rozprowadzają smar w układzie. Na ich odgałęzieniach znajdują się rozdzielacze, które dozują smar do poszczególnych punktów smarowania. Kiedy pompa tłoczy smar do jednego z przewodów głównych, następuje w nim wzrost ciśnienia, a więc staje się on aktualnie przewodem ciśnieniowym, a drugi z przewodów staje się przewodem odprężającym. Wraz ze wzrostem ciśnienia smar podawany jest do kolejnych punktów. Pierwsza połowa cyklu tłoczenia smaru następuje w momencie, kiedy przełączy się rozdzielacz główny. Następuje przerwa, po której przewody zamieniają się rolami. W drugiej połowie cyklu porcję smaru otrzyma druga połowa punktów smarowania. Różne typy rozdzielaczy smaru charakteryzują się różną wydajnością na jeden cykl pracy, na co należy zwrócić uwagę, wybierając element odpowiedni do danego centralnego układu smarowania.