akt notarialny
6 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Sporządzanie aktu notarialnego krok po kroku

To, jak wygląda i na czym polega praca notariusza, szczegółowo opisuje ustawa Prawo o notariacie. Jest tam mowa także o tym, jak powinny być sporządzane akty notarialne. Mają one określoną formę i nie może w nich zabraknąć poszczególnych elementów. Mimo wielu rodzajów aktów wszystkie muszą ujmować wymagane dane oraz informacje. W jaki sposób się je przygotowuje?

Od czego zaczyna się sporządzenie aktu notarialnego?

Akt notarialny może mieć kilka, ale także kilkadziesiąt stron. Jednak jego przygotowanie zawsze wygląda dosyć podobnie.

Pierwszą rzeczą, o którą musi zadbać notariusz, jest sporządzenie komparycji. Część ta znajduje się na samym początku aktu. Zawiera ona takie informacje jak datę oraz miejsce przeprowadzania czynności. To tam też można znaleźć dane osób składających oświadczenia przed notariuszem. Weryfikuje on ich tożsamość na podstawie dowodów osobistych lub paszportów. Obowiązkowo w akcie muszą być wskazane imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, a także adresy.

Po komparycji przygotowuje się dalszą treść dokumentu. Jest to zasadnicza część aktu notarialnego. Jednak zanim notariusz przystąpi do jej pisania, dokładnie zapoznaje się z dostarczoną mu dokumentacją. Należą do niej księgi wieczyste, wypisy z KRS, akty urodzenia, zgonu, małżeństwa oraz szereg zaświadczeń, umów, promes, zgód.

Praca notariusza wymaga ogromnej skrupulatności. Musi on nie tylko sprawdzić tożsamość osób stawających do aktu, ale również dokładnie zweryfikować całą powierzoną mu dokumentację. Dzięki temu klienci kancelarii mogą być pewni, że ich sprawy są prowadzone zgodnie z przepisami prawa i nie grozi im żadne ryzyko w związku z czynnościami notarialnymi” – mówi specjalista z Kancelarii notarialnej.

Co zawiera właściwa część aktu notarialnego?

We właściwej części aktu notariusz na podstawie dokumentów i składanych oświadczeń opisuje stan prawny oraz faktyczny przedmiotu umowy. Może nim być nieruchomość, masa spadkowa, spółka itp. Spisuje on także oświadczenia klientów sporządzających przed nim pełnomocnictwo lub testament.

Zadaniem notariusza jest powołanie w akcie dokumentów, które zostały mu przedłożone. Musi także zawrzeć tam pouczenia, czyli przepisy, o których powinni być poinformowani jego klienci.

Jednym z ostatnich elementów aktu jest wniosek do sądu – sporządza się go w umowach sprzedaży, darowizn, działów spadku, zniesienia współwłasności. Na samym końcu dokumentu spisywanego przez notariusza umieszcza on informację o kosztach notarialnych.

Każdy akt notarialny musi być podpisany zarówno przez samego notariusza, jak i przez tych, którzy składają oświadczenia.