23 kwietnia 2019

Kategoria:
Inne

Spedycja a różne metody transportu

Spedycja i transport to dwa pojęcia często używane jako synonimy do nazwania tego samego procesu, czyli przewozu danego ładunku z punktu A do punktu B. Czy takie ich używanie jest poprawne. Choć transport i spedycja są ze sobą bardzo blisko powiązane, to w rzeczywistości nie są tym samym zjawiskiem. Na czym polega różnica między nimi? Jakie czynnością są z nimi związane?

Czym jest spedycja?

Spedycja to określenie całego procesu, którego celem jest dostarczenie danego ładunku od nadawcy do odbiorcy. Obejmuje ono nie tylko fizyczny transport towaru, ale również wiele innych czynności, między innymi przyjęcie towaru i przygotowania go do załadunku oraz rozładunku (nieraz czynności te wykonywane są wielokrotnie na jednej trasie), przygotowanie oraz zawieranie umów z przewoźnikami, organizowanie przestrzeni magazynowej, kompletowanie dokumentacji związanej z przewozem. Przeprowadzenie tego całego procesu w taki sposób, aby towar dotarł do miejsca przeznaczenia na czas i w nienaruszonym stanie wymaga przede wszystkim znakomitych zdolności organizacyjnych i logistycznych, a także znajomości licznych procedur oraz formalności związanych z tą działalnością, np. przepisów celnych. Dlatego też spedycję towarów powierzać powinniśmy wyłącznie profesjonalnym i doświadczonym wykonawcom, takim jak firma Net-Cargo.

Czym w takim razie jest transport?

Jak widać spedycja jest pojęciem znaczeniowo szerszym niż transport, który jest – w najprostszych słowach – procesem przemieszczenia towaru (lub osób) z punkt A do punktu B. To czyni z transportu jedną z najistotniejszych gałęzi gospodarki – bez niego pozostałe branże, czyli handel, produkcja, rolnictwo nie byłyby w stanie sprawnie funkcjonować, ponieważ nie byłoby możliwości wymiany surowców, półproduktów i produktów między przedsiębiorstwami a konsumentami. Oczywiście transport może być realizowany za pomocą różnych środków. Najpowszechniej stosowany jest transport samochodowych, który realizuje większość dostaw na krótkich i dużą ilość dostaw na długich dystansach. Pozostałe metody transportu to transport kolejowy, morski oraz lotniczy – ten ostatni jest najskuteczniejszy w przewozie ładunków między kontynentami. Bardzo często transport na dalekich dystansach jest realizowany przy pomocy różnych środków – mówimy wtedy o transporcie intermodalnym oraz multimodalnym. W pierwszym przypadku ładunek transportowanym jest przy użyciu jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera, w którym towar jest przewożony przez różne pojazdy. W drugim towar na różnych etapach podróży podlega przeładunkowi na inne jednostki.