24 stycznia 2017

Kategoria:
Inne

Skuteczne metody nauki języka angielskiego

Znajomość języka angielskiego to w dzisiejszych czasach konieczność. Płynne posługiwanie się angielskim to nie tylko gwarancja porozumienia się z innymi ludźmi w dowolnym miejscu na świecie, ale też możliwość korzystania z wielu publikacji naukowych, opracowywanych w tym uniwersalnym języku.

Lekcje języka angielskiego, które pamiętamy z czasów nauki szkolnej, nie zawsze wspominamy przyjemnie. Na szczęście z biegiem czasu również w publicznych edukacyjnych placówkach niższego szczebla zmieniają sią metody kształcenia językowego – zauważa nasz rozmówca z Jagiellońskiego Centrum Językowego. Nauczyciele i lektorzy odchodzą od zmuszania uczniów do pamięciowego opanowywania materiału, na rzecz znacznie skuteczniejszych metod aktywizujących.

Dydaktyka nauczania języka angielskiego

Aby nauka języka przynosiła efekty, ważna jest różnorodność metod służących przyswajaniu nowej wiedzy. Kiedy poznawaniu towarzyszy działanie ucznia, zdobywane wiadomości i umiejętności łatwiej stosować później w praktyce. Jeżeli ucząc się języka postrzegamy go jako narzędzie, a nie listę słówek do wykucia, z większą łatwością będziemy sięgać po niego w sytuacjach zawodowych i prywatnych.

Nie nauka, a zdobywanie umiejętności i wiedzy

Podejście do nauki angielskiego w dużym stopniu decyduje o osiąganych efektach. Nauka kojarzy się zwykle z wysiłkiem, tymczasem poznawanie możliwości języka i zdobywanie w ten sposób coraz większej swobody w stosowaniu go, daje znacznie większą satysfakcję, a przez to motywację.

Rolą nauczyciela, wykładowcy czy lektora nie jest w takiej sytuacji ‘nauczenie’ studenta języka, a jedynie pomoc w odnajdywaniu najlepszych dróg, materiałów i narzędzi do zdobywania wiedzy, wsparcie w pokonywaniu napotkanych trudności i korygowanie ewentualnych błędów.

Program na miarę zainteresowań i potrzeb

Dobór programu nauki języka angielskiego powinien zawsze opierać się oczekiwaniach studenta/ucznia i jego realnych potrzeb. Na wyższych poziomach znajomości języka, gdy uczeń posługuje się już angielskim samodzielnie lub biegle, treści nauczania muszą być dopasowane do jego zainteresowań.

Bardzo dobrym pomysłem jest zatem uczestnictwo w kursach tematycznych, podczas których zgłębiana jest tematyka zawodowych i specjalistycznych odmian języka, np. kursy angielskiego dla biznesu, nauk ścisłych czy literaturoznawstwa.

Podsumowując nasze rozważania dotyczące skutecznych metod nauki języka angielskiego, warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze metody te muszą być dopasowane do potrzeb studentów m.in. poprzez dobór treści. Po drugie, powinny aktywizować ucznia do samodzielnej pracy. Po trzecie, zawsze na uwadze należy mieć najważniejszy cel poznawania języka obcego, czyli swobodne używanie go w życiu codziennym i zawodowym.