25 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Skuteczne metody doskonalenia kompetencji nauczyciela

Zawód nauczyciela to bez wątpienia zawód wyjątkowy, dlatego też wyjątkowe powinno być przygotowanie do jego wykonywania. Nowoczesny nauczyciel to osoba, która zawsze z zaangażowaniem powinna podchodzić do doskonalenia swoich kompetencji. Naprzeciw nauczycielom, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty, poznawać nowe pomysły i po prostu naładowywać akumulatory do pracy z dziećmi i młodzieżą, wychodzą ośrodki doskonalenia nauczycieli. Na co nauczyciele mogą liczyć w takich placówkach?

Miejsce doskonalenia kompetencji nauczyciela

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2018.2029) wskazuje, że wyraźnie, jakie warunki musi spełnić placówka, by móc pozyskać akredytację Kuratora Oświaty. To właśnie w akredytowanych placówkach nauczyciele mogą doskonalić swoje kompetencje, mając pewność, że pozyskana teoria i doświadczenie to wiedza naprawdę cenna. Taką akredytowaną placówką jest na przykład Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” z Warszawy, któremu przyglądamy się bliżej.

Szkolenia stacjonarne

Podstawowa forma szkoleń organizowanych przez ośrodek to stacjonarne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli o charakterze otwartym, a więc takie, do których można się zgłaszać indywidualnie. Jak mówią nam przedstawiciele ośrodka, nie są to suche wykłady, a szkolenia prowadzone metodami warsztatowymi, takimi jak: analiza przypadków, ćwiczenie praktyczne, odgrywanie scenek, dyskusja, burza mózgów, drama, eksperyment, zabawa i inne metody, które angażują uczestników.

To szkolenia stacjonarne z elementami superwizji, dające okazję do grupowego poszukiwania rozwiązania problemu i dzielenia się doświadczeniem. Przykładem konkretnego stacjonarnego, warsztatowego szkolenia dla nauczycieli jest szkolenie dotyczące pracy w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera), czy szkolenie o tym, jak pracować metodą projektu, a więc efektywnie, aktywnie i ciekawie.

Szkolenia e-learningowe

Jeśli brakuje nam czasu, najbliższa akredytowana placówka szkoleniowa dla nauczycieli jest dla nas zbyt daleko albo z jakiegoś powodu nie możemy brać udział w szkoleniach stacjonarnych, alternatywą są szkolenia e-learningowe. One również poruszać mogą poruszać mnóstwo tematów. Szkolenia dla nauczycieli online to nie tylko niesamowita wygoda, ale też oszczędność czasu – jeśli więc nie mamy go zbyt wiele, wcale nie oznacza to, że musimy na dobre rezygnować z doskonalenia kompetencji nauczyciela. Potrzebujemy tylko dostępu do Internetu, programu do odczytywania plików .pdf oraz programu, który umożliwia odtwarzanie dźwięków i filmów. Dodajmy również, że szkolenia dla nauczycieli to też tworzenie sieci współpracy skupiającej nauczycieli z placówek o podobnych problemach. Celem sieci jest wspólne wypracowywanie rozwiązania problemów; uczestnicy sieci kontaktują się ze sobą bezpośrednio (np. uczestnicząc w szkoleniu raz w semestrze), biorą udział w spotkaniach superwizyjnych  i zajęciach otwartych oraz korzystają z platformy edukacyjnej – mają dostęp do materiałów, dzielą się swoimi materiałami, uczestniczą w czatach, webinarach i wypowiadają na forum.