szkolenie-pracownikow-kounikacja
7 maja 2018

Kategoria:
Inne

Siła słów w rozmowach z pracownikami

Nie od dzisiaj wiadomo, że na motywację pracowników – a więc także na osiągane przez nich wyniki – wpływa nie tylko wynagrodzenie. Co najmniej równie istotnym czynnikiem jest atmosfera panująca w miejscu pracy. Najlepsi menedżerowie niemal intuicyjnie budują ją na przekazywanych w odpowiedni sposób komunikatach. Nie każdy taką intuicję posiada, na szczęście każdy jednak może poznać tajniki skutecznej komunikacji, biorąc udział w specjalistycznym szkoleniu.

Szkolenia takie organizuje m.in. Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT, współpracujący z doświadczonymi trenerami, coachami i psychologami biznesu, których wiedzę i umiejętności doceniły największe polskie spółki. W tym konkretnym przypadku trudno jednak mówić o „wykładowcach”, jako że najskuteczniejsze szkolenie z komunikacji to takie, w którym część wykładowa obejmuje najwyżej 20 proc. programu.

Charakter szkolenia

Pozostałą część powinny wypełniać tzw. case studies, scenki sytuacyjne, praktyczne ćwiczenia zarówno grupowe, jak i indywidualne, a także moderowane dyskusje. Kluczowe jest również udzielenie każdemu z uczestników feedbacku wskazującego na mocne strony oraz na obszary wymagające poprawy. Całe szkolenie ma zaś na celu właśnie przekazanie menedżerom, prezesom czy właścicielom firm skutecznych narzędzi, dzięki którym poprawę tę można osiągnąć.

Korzyści

Poznane podczas szkolenia z komunikacji narzędzia znajdują zastosowanie nie tylko w trudnych sytuacjach, takich jak konflikty, kryzysy albo zwolnienia, ale też pozwalają budować i umacniać autorytet przełożonego w „rutynowych” kontaktach z podwładnymi – indywidualnie oraz grupowo, podczas działowych spotkań. Dobór właściwych słów oraz sposób ich przekazania (przekazy niewerbalne) mają też niebagatelne znaczenie dla motywowania pracowników i zwiększania efektywności zespołu.

Konkretne umiejętności

Uczestnicy szkolenia wynoszą z niego wiedzę m.in. na temat tego, jak precyzyjnie komunikować oczekiwania, udzielać informacji zwrotnej czy wpływać na zachowania tych, którzy „łamią zasady”. Dowiedzą się też, w jaki sposób najlepiej udzielać pochwał oraz inspirować do podejmowania nowych wyzwań, a także przeprowadzać rozmowy oceniająco-rozwojowe. Nauczą się wreszcie trudnej sztuki delegowania zadań, tak by podnosić jednocześnie zaangażowanie pracowników i rozwijać ich kompetencje.