25 października 2017

Kategoria:
Inne

Jakie są rodzaje obróbki skrawaniem CNC?

Obróbka skrawaniem polega na nadawaniu materiałowi pożądanej formy przez ścinanie niewielkich fragmentów całości. Wyróżnia się wiele rodzajów obróbki skrawaniem zarówno pod względem techniki pracy, jak i sposobu sterowania urządzeń. W tym tekście przybliżymy typy obróbki skrawaniem CNC, czyli wykonywanej przy użyciu komputerowo sterowanych urządzeń numerycznych.

Obróbka wiórowa i ścierna

Obróbkę skrawaniem można podzielić na dwa główne typy: obróbkę wiórową i ścierną. O tym, czym charakteryzuje się każdy z nich, opowiada specjalista z firmy Severt Polska.

Narzędzia do obróbki wiórowej są wyposażone w ostrza o ściśle określonym kształcie. Efektem takiego obrabiania są wióry, czyli niewielkie powtarzalne elementy. W rezultacie obróbki ściernej powstają natomiast malutkie, niewidoczne z osobna cząstki o nieokreślonym kształcie – dzieje się tak, bo używane jest inne ostrze o niesprecyzowanej geometrii.

W codziennej praktyce operatora urządzeń skrawających CNC potrzebne są różne rodzaje skrawania i stopnie precyzji urządzenia. Dlatego oprócz wyżej przedstawionego podstawowego podziału obróbkę skrawaniem CNC można rozróżniać także pod względem dokładności.

Podział obróbki skrawaniem pod względem dokładności

Podobnie jak przy obróbce ręcznej, tak i przy obróbce CNC techniki i narzędzia powinny być dostosowane do materiału. Innymi sposobami obrabia się metal, a innymi np. drewno czy marmur, ponieważ surowce te mają różne właściwości, przede wszystkim odporność na ścieranie i twardość. Istotna jest też wielkość materiału wyjściowego i docelowego – obrobionego. Inaczej wygląda obróbka skrawaniem elementów wielkogabarytowych, a inaczej – praca na potrzeby nanotechnologii.

Najczęściej zaczyna się od najbardziej powierzchownych i mało precyzyjnych prac, których celem jest nadanie materiałowi wstępnej formy przystosowanej do dalszych, bardziej precyzyjnych działań. Na tym etapie stosuje się tzw. zgrubną obróbkę skrawaniem.

Kolejny poziom to obróbka kształtująca, czyli średnio dokładna. Podczas tej czynności nadaje się materiałowi kształt, jednak zachowując naddatek, który będzie usuwany podczas obróbki wykańczającej, stanowiącej kolejny etap.

Podczas obróbki wykańczającej (dokładnej) osiąga się pożądany kształt i dużą gładkość powierzchni obrabianego materiału. W wielu przypadkach ten stopień dokładności jest wystarczający, jednak nowoczesne urządzenia do obróbki skrawaniem CNC umożliwiają osiągnięcie jeszcze dwóch stopni precyzji formowania oraz gładkości powierzchni. Służą temu obróbka bardzo dokładna oraz ultraprecyzyjna. Ta ostatnia znajduje zastosowanie w nanotechnologii.

To, jaki będzie efekt i czy założony kształt oraz dokładność obróbki zostaną osiągnięte, zależy od rodzaju obrabiarki, właściwości opracowywanego materiału oraz umiejętności operatora maszyny CNC.