osuwiska badania geologiczne
11 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Ruchy masowe w praktyce. Jak powstają osuwiska?

Natura bywa nie tylko nieprzewidywalna, ale też niebezpieczna. Tornada, tsunami, powodzie i susze to niejedyne zagrożenia środowiskowe. Wśród nich znajdują się również osuwiska, które prowadzą do zniszczenia budynków, infrastruktury i mienia, a nawet zagrażają życiu ludzi. Powstają na skutek działalności człowieka i naturalnych czynników, głównie ruchów masowych. Czy da się zapobiegać osuwiskom i co warto o nich wiedzieć?

Ruchy masowe i ich wpływ na osuwiska

Skały i kamienie mogą przemieszczać się naturalnie na skutek nachylenia terenu lub przez działalność człowieka. Do tego drugiego czynnika zaliczają się na przykład prace budowlane wykonywane na konkretnym obszarze. W efekcie pod wpływem ciężkości ruchy masowe prowadzą do powstawania niebezpiecznych osuwisk.

– Nie wszystkie materiały skalne przemieszczają się w identyczny sposób. Na skłonność do osuwania się konkretnych materii ma wpływ nie tylko rzeźba terenu, ale też rozmiar i kształt cząstek, ich przepuszczalność, porowatość, wilgotność, plastyczność oraz zwięzłość. Na przykład ostrokrawędziste okruchy skalne przesuną się przy nachyleniu terenu 45 stopni, natomiast piasek już 15-35 stopni, a glina często tylko przy 8 stopniach. Łatwo więc zauważyć, że powstawanie osuwisk zależy od wielu czynników

– mówi specjalista z firmy MET-GEO.

Ruchy masowe mają więc zróżnicowany wpływ na dane materiały skalne. Skały krystaliczne czy metamorficzne tworzą nawet pionowe ściany, gdy żwiry, piaski i piargi osuną się znacznie szybciej na skutek ruchów masowych. Materiał może przemieszczać się na wiele sposobów, w tym obrywać od ściany skalnej, staczać, spływać, a nawet spełzać.

Badanie osuwisk – co warto o nim wiedzieć?

Przez ruchy masowe powstają osuwiska, które są w stanie zburzyć domy, obiekty użytku publicznego, drogi, autostrady, pola i lasy. Na rynku usługi świadczą jednak specjaliści, którzy zajmują się profesjonalnymi badaniami geofizycznymi osuwisk oraz wyznaczaniem stref potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi. Wykorzystują do tego między innymi metody georadarową, sejsmiczną i elektrooporową.

Fachowcy na podstawie rzetelnych pomiarowych badań analizują formacje geologiczne o różnym uziarnieniu, porowatości, przepuszczalności i wilgotności. Udostępniają przejrzyste wykresy, mapy, przekroje i końcowe raporty, które wskazują powierzchnię poślizgu osuwiska oraz strefy zagrożone obrywaniem, spełzaniem, staczaniem itd. Dzięki takim badaniom z łatwością można określić bezpieczeństwo terenu, co jest cenne zwłaszcza przy inwestycjach budowlanych.