24 października 2020

Kategoria:
Inne

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez? Wady i zalety obu rozwiązań

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, sąd może orzec rozwód, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Osoba, która składa pozew rozwodowy, ma do wyboru dwie możliwości – rozwód z orzekaniem o winie lub bez. Oba te rozwiązania posiadają swoje wady i zalety, dlatego nad ich wyborem warto zastanowić się jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu.

Kiedy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie wydawany jest w sytuacji, kiedy obie strony wyrażą na to zgodę. Warto więc zdecydować się na takie rozwiązanie, kiedy obie strony są zgodne co do ustaleń rozwodowych. O dodatkowy komentarz w tej sprawie poprosiliśmy pracownika Kancelarii Adwokackiej Patrycji Kasicy:

Rozwód bez orzekania o winie to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które chcą rozstać się w zgodzie i nie ma między nimi zaognionego konfliktu. Znacząco skraca to czas procesu sądowego. Zdarza się, szczególnie w sytuacji, kiedy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, że sąd orzeka rozwód już na pierwszej rozprawie. Warto jednak pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie ma również swoje wady. Jeśli sąd nie wskazał winnego rozpadu małżeństwa, wtedy o wiele trudniejsze staje się uzyskanie alimentów od współmałżonka. Co za tym idzie, małżonkowie, którzy decydują się na brak orzekania o winie, powinni mieć ustalone te kwestie. W innym przypadku może okazać się, że koszty kolejnych procesów przewyższą te, które zostałyby poniesione w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie.

Kto najczęściej decyduje się na rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie to rozwiązanie, na które najczęściej decydują się pary posiadające wspólne małoletnie dzieci oraz majątek, którego podziału należy dokonać. W przypadku orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków druga osoba ma większe szanse na uzyskanie alimentów na dzieci lub samego siebie. Takie procesy, szczególnie jeśli pary nie mogą dojść do polubownego zakończenia sporu, często są długie i trwają nawet kilka lat. Często niezbędne jest przeprowadzenie kilku, kilkunastu rozpraw. Zdarza się tak szczególnie wtedy, gdy wina jednego z małżonków nie jest ewidentna np. w przypadku zdrady. Sąd może również orzec obopólną winę obu stron. Istotny jest fakt, że w takiej sytuacji sąd nie stopniuje winy i bez względu na zebrane wcześniej dowody, wina przypada obu osobom po równo. W przypadku rozwodów z orzekaniem o winie dobrze jest skorzystać z usług adwokata, który tak pokieruje sprawą, aby udało się ją jak najszybciej zakończyć i uniknąć eskalacji konfliktu pomiędzy małżonkami.

Każda sprawa rozwodowa jest inna i wiele zależy od indywidualnych ustaleń i konfliktów, jakie wystąpiły w małżeństwie. Warto więc dobrze zastanowić się nad tym, które rozwiązanie będzie najlepsze i rozważyć wszelkie za i przeciw.