16 maja 2020

Kategoria:
Inne

Różnica między kupnem a sprzedażą walut

Każdy, kto choć raz w swoim życiu odwiedził kantor wie, że ceny kupna i sprzedaży danej waluty nieco różnią się od siebie. Dla wielu może być to zastanawiające, ponieważ taka rozbieżność nie dotyczy na przykład cen papierów wartościowych. Jak wiadomo, ceny wszystkich, światowych walut zmieniają się praktycznie nieustannie, dlatego warto na bieżąco je śledzić. Sprawdźmy, na czym polega podstawowa różnica między ceną kupna oraz sprzedaży danej waluty.

Dlaczego ceny kupna i sprzedaży walut różnią się od siebie?

Wszystkie instytucje, które zajmują się wymianą światowych walut muszą czerpać z takiej działalności zyski. Zapewnia je właśnie różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży danej waluty. Jest ona nazywana także spreadem walutowym. Kantor lub bank musi w pierwszej kolejności pozyskać, a później przez pewien czas przechowywać walutę. Konieczne jest też jej odpowiednie zabezpieczenie, na przykład podczas transportu. Niesie to za sobą niebagatelne koszty. Jak tłumaczą eksperci z kantoru Cent:

Wspomniane wydatki może w pewnym stopniu pokryć różnica między ceną sprzedaży a kupna waluty. W przypadku banków istnieje znacznie więcej sposobów na generowanie zysków, zaś kantory zarabiają na wymianie walut.

Paradoksalnie spread walutowy w kantorach jest zdecydowanie niższy niż w bankach. Oznacza to, że klientom bardziej opłaca się handel walutą w kantorze. Różnice w cenach są też gwarancją sprawnego przepływu pieniędzy – ich brak mógłby powodować bardzo długie przestoje w wymianie walut. Aby obliczyć spread walutowy należy od ceny sprzedaży danej waluty odjąć cenę jej kupna, w tym samym banku lub kantorze.

Od czego zależą kursy walut?

Ceny walut zależą przede wszystkim od aktualnego popytu na nie. Najważniejsza zasada mówi więc, że im więcej osób chce wymienić daną walutę, tym staje się ona droższa. Dziś możemy zauważyć, że zdecydowanie najwyższe ceny dotyczą euro, dolarów, czy funtów brytyjskich. Warto jednak zaznaczyć, że na ceny kupna i sprzedaży walut wpływają też decyzje i działania największych banków oraz funduszy inwestycyjnych, ponieważ to właśnie one zawierają największą ilość transakcji na ryku finansowym. Ceny walut uważane są za odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej państwa. Wpływ na nie mają więc takie czynniki, jak inflacja, czy wewnętrzne stopy procentowe. Na kursy walut oddziałuje także wskaźnik PKB oraz poziom zadłużenia danego państwa. Pamiętajmy też, że ceny kupna i sprzedaży mogą nieznacznie różnić się pomiędzy poszczególnymi kantorami przez wspomniany spread walutowy.