Rodzaje znaków ewakuacyjnych
16 stycznia 2018

Kategoria:
Inne

Rodzaje znaków ewakuacyjnych

Czemu służą znaki ewakuacyjne?

Znaki ewakuacyjne zaprojektowano i wdrożono tak, aby każda osoba, która znajduje się w budynku, mogła wydostać się z niego w sytuacji zagrożenia w możliwie najszybszy i najbezpieczniejszy dla siebie oraz innych sposób. W razie pożaru lub innych niebezpiecznych zdarzeń łatwo stracić głowę i, zamiast szukać wyjścia, uciekać przed siebie byle dalej od zagrożenia. Zdarza się także, że uciekający tratują innych, chcąc dostać się do wyjścia jak najszybciej.

Znaki ewakuacyjne pozwalają nieco zapanować nad chaosem, jaki powstaje, gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji – mówi specjalista z firmy Pirotoks z Katowic. – Kierują one ratujących się ludzi ku wyjściu i dostarczają informacji o tym, co zrobić, aby wydostać się z budynku.

Znaki ewakuacyjne wyglądają wszędzie tak samo. Dzięki temu każdy, kto korzysta z obiektu, jest w stanie odczytać ich znaczenie, nawet jeżeli znajduje się tam po raz pierwszy. Użycie ikonicznych przedstawień człowieka i powszechnie zrozumiałych symboli takich jak np. strzałki sprawia, że oznaczenia są w pełni czytelne nawet dla dzieci. Aby znaki pozostawały widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, stosuje się minimalną liczbę kolorów, które silnie ze sobą kontrastują, oraz elementy fluorescencyjne.

Rodzaje i treść znaków ewakuacyjnych

Znaki ewakuacyjne można podzielić na grupy. W każdej z nich znajdują się oznaczenia o nieco odmiennej roli. Wyróżnia się więc:

  • Znaki ewakuacyjne podstawowe (AA), czyli takie, z którymi stykamy się najczęściej i dostarczają ogólnych informacji o tym, gdzie się kierować i w jaki sposób otworzyć przejście, aby wydostać się z budynku podczas ewakuacji. Można wyróżnić także znaki ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych. Używa się ich tam, gdzie przewidziano drogi ewakuacji dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Znaki ewakuacyjne wskazujące techniczne środki przeciwpożarowe (AB). Te znaki nie pokazują kierunku ewakuacji, lecz działania i środki, które należy podjąć. Mogą określać np. miejsce przechowywania klucza do wyjścia ewakuacyjnego, drabinę ewakuacyjną czy miejsce zbiórki.
  • Znaki ewakuacyjne uzupełniające. Nie są one niezbędne do przeprowadzenia ewakuacji, ale dostarczają dodatkowych informacji np. o przeznaczeniu danego wyjścia. Są przydatne nie tylko w razie zagrożenia.
Tagi: , ,