filtracja-wody
25 maja 2018

Kategoria:
Inne

Rodzaje złóż filtracyjnych

Filtracja to jeden z podstawowych procesów mających na celu uzdatnienie wody. Polega zasadniczo na zatrzymaniu znajdujących się w niej niepożądanych cząstek na tzw. złożu filtracyjnym. W zależności od charakteru tych cząstek (a także od innych parametrów, takich jak np. obciążenie hydrauliczne), stosuje się różne rodzaje złóż filtracyjnych. Poniżej przedstawiamy pokrótce te najczęściej spotykane.

Złoża jonowymienne

Zaczniemy od złóż biorących udział w specyficznym procesie filtracji, jakim jest wymiana jonowa. Stosuje się w nich zwykle silnie kwaśną żywicę kationitową, posiadającą stały ładunek ujemny, czyli trwale przyłączone do niej jony ujemne. Przyciągają one jak magnes jony naładowane dodatnio – np. sodowe, początkowo znajdujące się w takiej żywicy. Sód jednak nie jest tak silnie z nią związany, może więc zostać łatwo wymieniony na jony wapnia i magnezu znajdujące się w wodzie. To one zaś odpowiadają za osadzanie się kamienia. Skutecznie zatrzymujące je złoża jonowymienne służą więc przede wszystkim do zmiękczania wody.

Złoża neutralizacyjne

Innym rodzajem złóż filtracyjnych są złoża neutralizacyjne. Ich zadaniem jest podwyższenie zbyt niskiego poziomu pH wody, dzięki reakcji z obecnym w niej kwaśnym dwutlenkiem węgla.

W wyniku tego zmniejsza się ryzyko wystąpienia korozji, sprawniej też zachodzą procesy odżelaziania i odmanganiania wody – tłumaczy ekspert z zajmującej się uzdatnianiem wody firmy Global Concepts 2000.

Złoża odżelaziające

Procesy te zachodzą z kolei w złożach o charakterze najczęściej katalitycznym, tj. bogatych w substancje chemiczne (np. dwutlenek manganu), dzięki którym przyspieszeniu (inaczej: kanalizacji) ulega utlenianie związków żelaza i manganu. Przekształca ono te związki z postaci łatwo rozpuszczalnej w wodzie do trudno rozpuszczalnej, a więc takiej, którą łatwo zatrzymać na złożu filtracyjnym.

Złoża sedymentacyjne i węgiel aktywny

Na wyróżnienie zasługują też złoża sedymentacyjne. Ich rola polega przede wszystkim na odfiltrowywaniu różnego typu zawiesin. W złożach tych spotkać można m.in. krzemionki, zeolity (krzemian glinu) czy węgiel kamienny (antracyt). Skoro zaś o węglu mowa, to warto wspomnieć również o węglu aktywnym, niewystępującym w przyrodzie, ale pozyskiwanym przez człowieka z różnych surowców (np. łupin orzechów kokosowych). Ma on dla uzdatniania wody niebagatelne znaczenie, jako że skutecznie ją odchlorowuje i eliminuje z niej związki organiczne, wpływając na poprawę jej właściwości organoleptycznych, takich jak smak i zapach.