12 listopada 2019

Kategoria:
Inne

Rodzaje usług asenizacyjnych

Asenizacja to wywóz różnych nieczystości, które gromadzą się w przydomowych szambach, prywatnych oczyszczalniach ścieków, gospodarstwach rolnych oraz zakładach produkcyjnych, które nie są podłączone do kanalizacji lub wykorzystują dodatkowy zbiornik na nieczystości. Dowiedz się, dlaczego warto współpracować z profesjonalnymi zakładami, które świadczą usługi asenizacyjne, kiedy jest to korzystne oraz z jakich konkretnie świadczeń można skorzystać.

Na czym polegają usługi asenizacyjne?

Coraz rzadziej można spotkać się z tym, że prywatne gospodarstwa domowe na terenach miejskich nie mają dostępu do kanalizacji. Wielu właścicieli nieruchomości decyduje się jednak na przydomową oczyszczalnię ścieków, gdyż pozwala to zaoszczędzić sporo na comiesięcznych opłatach za odpady komunalne. Wywozem produkowanych w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach nieczystości zajmują się firmy asenizacyjne, dysponujące profesjonalnym sprzętem, który pozwala m.in. na efektywne i szybkie udrożnienie oraz czyszczenie kanalizacji.

Usługi asenizacyjne obejmują szereg czynności, które mają na celu czyszczenie i utrzymanie kanalizacji w dobrym stanie technicznym oraz wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych. Wyróżnia się tutaj m.in. czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, czyszczenie oraz serwis przydomowych oczyszczalni ścieków, czyszczenie osadników i przepompowni, czyszczenie separatorów tłuszczu, wywóz osadów, wywóz szlamów, a także inspekcje sieci kanalizacyjnych z wykorzystaniem kamery – wyjaśnia ekspert z Zakładu Usług Asenizacyjnych z Łodzi.

Jakie rodzaje usług asenizacyjnych świadczone są najczęściej?

Usługi asenizacyjne możemy podzielić m.in. na te:

  • związane z wywozem nieczystości,
  • związane z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
  • mające na celu udrożnienie systemów kanalizacyjnych.

Profesjonalna asenizacja umożliwia szybkie pozbycie się nieczystości, przywrócenie prawidłowej sprawności zbiorników, w których są one magazynowane, a także redukowanie problemów z przepływem i wydajnym działaniem sieci kanalizacyjnych. Warto wiedzieć, że jedynie w pełni funkcjonalna kanalizacja będzie działała w sposób prawidłowy i nie zacznie sprawiać poważnych problemów.

Usługi asenizacyjne kierowane są zarówno do właścicieli zakładów przemysłowych, spółdzielni mieszkaniowych, fabryk, jak i prywatnych osób, które korzystają z szamb, osadników lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki korzystaniu z nowoczesnego sprzętu firmy asenizacyjne oferują szybki i bezpieczny dla środowiska wywóz nieczystości oraz bezproblemowe przeglądy sieci kanalizacyjnych i usuwanie powstających w nich zatorów. Dodatkowo niektóre z zakładów świadczących usługi asenizacyjne oferują profesjonalny serwis parkingów podziemnych.