Tłumaczenia z języka hiszpańskiego
24 września 2019

Kategoria:
Inne

Rodzaje tłumaczeń z języka hiszpańskiego

Hiszpania to cel wakacyjnych podroży, państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz kraj, z którym Polacy coraz częściej są związani biznesowo. Nie wszyscy jednak na tyle biegle znają język kastylijski, aby móc poradzić sobie ze zrozumieniem dokumentacji lub korespondencji. Również prowadzenie swobodnej konwersacji z rodowitym Hiszpanem wymaga sporych umiejętności. Dlatego w takiej sytuacji warto zwrócić się do dobrego tłumacza. Jakie usługi oferuje?

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne z języka hiszpańskiego to wielka sztuka. Translator musi wykazać się perfekcyjną znajomością języka, a także umiejętnością pracy pod presją czasu i radzeniem sobie z tremą. Istnieje kilka rodzajów przekładów ustnych z hiszpańskiego, które pozwalają na porozumienie się mówcy i słuchacza. Są to:

  • tłumaczenia konsekutywne – podczas tego przekładu tłumacz najpierw wysłuchuje mówcy, sporządza notatki, a następnie prezentuje przełożoną wypowiedź słuchaczowi. Następnie sytuacja ta powtarza się, kiedy to słuchacz wchodzi w rolę mówcy
  • tłumaczenia symultaniczne – jest to jeden z najbardziej wymagających rodzajów tłumaczeń. Tłumacz znajduje się w specjalnej kabinie i tłumaczy mówcę podczas trwania jego wypowiedzi. Natomiast słuchacze słyszą jego przekład w słuchawkach. Ten rodzaj tłumaczenia wymaga, aby brało w nim udział dwóch translatorów
  • tłumaczenia szeptane – tłumacz pracuje bez wsparcia jakiegokolwiek sprzętu. Przekład jest skierowany do nie więcej niż dwóch słuchaczy.

W związku z tym, że z Hiszpanią łączą Polaków stosunki gospodarcze, coraz częściej zachodzi potrzeba tłumaczeń ustnych z języka hiszpańskiego na spotkaniach z partnerami biznesowymi i kontrahentami. Tłumacze są także angażowani do rozmów i negocjacji podczas targów. Biorą też udział w różnego rodzaju konferencjach naukowych czy wydarzeniach politycznych, społecznych lub kulturalnych” – mówi specjalista z biura tłumacza hiszpańskiego G. Przybyszewskiego.

Tłumacze są również niezbędni w spotkaniach na szczeblu politycznym i podczas sporządzania i podpisywania aktów notarialnych.

Tłumaczenia pisemne z języka hiszpańskiego

Przekłady takie zwykle dotyczą dokumentacji, która musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego i opatrzona jego pieczęcią. Takiego przekładu wymagają dokumenty sądowe – w tym m.in. wypisy z ksiąg wieczystych, jak i z Krajowego Rejestru Sądowego. Podobnie trzeba postępować z zaświadczeniami, zeznaniami podatkowymi, aktami notarialnymi i aktami wydanymi przez Urząd Stanu Cywilnego. Tłumaczenia z języka hiszpańskiego mogą obejmować także korespondencję oraz teksty użytkowe.