Tłumaczenia pisemne i ustne
29 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Rodzaje tłumaczeń wykonywane przez biura tłumaczeniowe

Biura tłumaczeniowe realizują tłumaczenia na wybrane języki. Oferty przewidują także różne rodzaje tłumaczeń, które od pracowników wymagają odpowiedniej wiedzy i zdolności. Pisemne teksty mogą zawierać specjalistyczne słownictwo lub określoną formę. Tłumaczenia ustne wiążą się z szybkim doborem słów, które oddadzą sens wypowiedzi. Istnieje także wiele dokumentów, które mogą być przetłumaczone jedynie przez tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenia pisemne i ustne

Tłumaczenia można podzielić na kilka sposobów. Przede wszystkim wyróżnia się tłumaczenia pisemne, które polegają na interpretacji znaczenia tekstu w języku źródłowym i odtworzenia go w języku docelowym. Jest to bardzo szeroka grupa, która zawiera wszystkie teksty napisane. Natomiast tłumaczenia ustne odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego oprócz perfekcyjnej znajomości danego języka wymagają refleksu, elastyczności i dużej odporności na stres. Pracownik biura tłumaczeń Unia w Rzeszowie mówi: Wypowiedzi przeważnie nie są tłumaczone dosłownie. Niezbędne jest jednak zachowanie ich sensu. Tłumaczenia ustne są popularne podczas spotkań biznesowych, konferencji prasowych czy wizyt urzędników państwowych.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia można podzielić także ze względu na rodzaj i styl. Tłumaczenie zwykłe są najpowszechniejsze. Stosuje się je wtedy, gdy nie ma potrzeby zastosowania specjalistycznego słownictwa. Przeprowadzenie tłumaczenia specjalistycznego wymaga znajomości słów charakterystycznych dla danej branży, dlatego powinny je przeprowadzać osoby posiadające obszerną wiedzę z wybranego tematu. Do tego rodzaju tłumaczeń zaliczają się teksty medyczne, prawnicze, techniczne, naukowe, informatyczne i inne. Dodatkowa trudność powstaje, gdy tekstem jest np. techniczna instrukcja obsługi, umowa lub formalny dokument. W takim przypadku od tłumacza wymaga się także zachowania odpowiedniej formy.

Charakterystyka tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenia wysokiej wagi mogą wymagać innego traktowania niż tłumaczenia zwykłe. Pisma urzędowe, umowy, odpisy, ekspertyzy, dokumenty sądowe, policyjne czy urzędowe potrzebują bezstronnego tłumaczenia od osoby, która bezwzględnie zachowa fakty i okoliczności powstałego tekstu dla siebie. Mogą tego dokonywać jedynie kwalifikowani tłumacze przysięgli, którzy zrobią to zgodnie z przepisami prawa oraz wydadzą poświadczenie opatrzone stosowną pieczęcią. W tym przypadku nienależyte wywiązanie się z obowiązków może skutkować nawet odsunięciem od wykonywanego zawodu.