26 października 2017

Kategoria:
Inne

Rodzaje tłumaczeń ustnych. Podstawowy podział

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne znajdują zastosowanie przede wszystkim w trakcie konferencji, spotkań i zebrań o charakterze międzynarodowym. Polegają na precyzyjnym sporządzaniu notatek przez tłumacza w trakcie wypowiedzi prelegenta (wypowiedź ta może trwać nawet kilka minut). Każdy element wypowiedzi jest odwzorowywany przy pomocy praktycznego systemu zapisu symboli i znaków, z uwzględnieniem szczególnie istotnych danych – nazwisk, nazw własnych, liczb itp. Taka, zwięzła forma pozwala na zawarcie wszelkich niezbędnych informacji w bardzo krótkim czasie oraz ich późniejsze, efektywne odtworzenie na żywo.

Szczególną odmianę tłumaczeń konsekutywnych (niekiedy wyróżnia się je jako oddzielną kategorię) stanowią tzw. przekłady liaison. Są one prowadzone na bieżąco, zdanie po zdaniu. Oznacza to, że tłumaczeniu podlega każde wypowiadane kolejno zdanie – krótko i szczegółowo, bez potrzeby sporządzania notatek. Metoda znajduje zastosowanie głównie w trakcie rozmów w wąskim gronie lub między dwoma osobami, np. w czasie uroczystości zaślubin, u notariusza, w trakcie egzaminu na prawo jazdy, przesłuchań obcokrajowców czy rozpraw sądowych – objaśnia ekspertka Kancelarii Tłumaczeń Przysięgłych i Zwykłych Rotas.

Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne to szczególnie trudna metoda prowadzenia tłumaczeń ustnych, wykorzystywana podczas wysokiej rangi kongresów, wykładów, szkoleń czy seminariów gromadzących osoby różnych narodowości. Zgodnie z tym co sugeruje nazwa, tłumaczenie odbywa się niemal równocześnie z nadaniem komunikatu wyjściowego. W praktyce oznacza to, że tłumacz musi dokonać momentalnego przekładu, mając mało czasu na zastanowienie.

Aby zwiększyć efektywność przekazu, przy tłumaczeniach symultanicznych są wykorzystywane nowoczesne systemy łączności i nagłośnienia. Tłumacz znajduje się w odseparowanej kabinie, gdzie słucha przemówienia prelegenta i równocześnie przekłada je do mikrofonu. Uczestnicy spotkania odbierają przetworzoną wypowiedź w słuchawkach. Cały proces powinien przebiegać płynnie, nie zaburzając toku wypowiedzi. Tylko pracownicy najlepszych Kancelarii Tłumaczeń są w stanie podołać takiemu zadaniu. Szukając ich, warto zaufać firmom doświadczonym w obsłudze spotkań biznesowych i konferencji międzynarodowych. Wówczas zyskamy pewność, że wynajęci tłumacze nie sprawią zawodu.