18 kwietnia 2017

Kategoria:
Inne

Rodzaje rozdzielnic elektrycznych

Instalacja elektryczna każdego budynku składa się z licznych elementów, tworzących razem zamknięte obwody. Urządzeniem nadrzędnym służącym do kontrolowania ich pracy jest rozdzielnica elektryczna.

Czym jest rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnice elektryczne, nazywane potocznie tablicami rozdzielczymi, to urządzenia niezbędne w każdym budynku posiadającym sieć elektryczną niskiego napięcia. To w nich zbiegają się wszystkie obwody elektryczne, czyli zamknięte układy, zaopatrujące w prąd poszczególne pomieszczenia lub grupy pomieszczeń. Rozdzielnice elektryczne zbudowane są między innymi z elementów:

 • Sterowniczych – np. styczniki i przekaźniki
 • Ochronnych – bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne
 • Regulacyjnych – sterowniki PLC
 • Pomiarowych – liczniki energii

Zadaniem rozdzielnicy jest kontrolowanie pracy poszczególnych obwodów i między innymi wyłączenie ich w przypadku awarii, np. wzrostu napięcia. Ponadto mogą służyć do odłączenia obwodu na żądanie, w przypadku gdy konieczne jest wykonanie prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej lub gdy zaistnieje zagrożenie porażenia prądem. Dlatego powinny być one montowane w miejscach widocznych i łatwo dostępnych (np. przy drzwiach wejściowych w przypadku domów i mieszkań), a wszystkie znajdujące się w nich wyłączniki dokładnie i wyraźnie opisane.

Rodzaje rozdzielnic

Rozdzielnice możemy podzielić na wiele rodzajów biorąc pod uwagę różne ich parametry i właściwości. Ze względu na konstrukcję wyróżniamy rozdzielnice:

 • Tablicowe – przeznaczone do obsługi niewielkich prądu o natężeniu do około 150 amperów, stosowanie w budynkach nieprzemysłowych, np. mieszkaniach i domach
 • Skrzynkowe – obsługujące prąd o wartości do kilkuset amperów
 • Szafowe – obsługujące prąd o wartości do kilku tysięcy amperów

W zależności od miejsca zainstalowania wyróżniamy rozdzielnice:

 • Wnętrzowe
 • Napowietrzne, wykonanie z materiałów odpornych na wpływ środowiska zewnętrznego

Ze względu na rodzaj montaż wyróżniamy:

 • Rozdzielnice naścienne
 • Rozdzielnice przyścienne
 • Rozdzielnice wolnostojące

Ze względu na pełnioną funkcję wyróżniamy rozdzielnice:

 • Główne i podrozdzielnice
 • Siłowe
 • Manewrowo-stycznikowe
 • oświetlenia

Te i wiele innych rodzajów rozdzielnic znajdziemy w ofercie firmy Ver-Tom, specjalizującej się w budowie tych urządzeń już od 1992 roku.