pompa-do-wody
14 maja 2018

Kategoria:
Inne

Rodzaje pomp do cieczy

Pompy, czyli urządzenia pozwalające na automatyzację przemieszczania cieczy w kierunku z góry na dół albo po prostu z jednego zbiornika do drugiego, występują w najrozmaitszych wariantach, różniąc się między sobą np. budową lub mechanizmem działania. Pozwala to na precyzyjne dobranie modelu idealnego do danego zastosowania. Poniżej prezentujemy pokrótce wybrane rozwiązania.

Jednymi z najprostszych, a często zarazem najtańszych pomp do cieczy są pompy zwane z uwagi na swe niewielkie wymiary miniaturowymi. Zasilane prądem o niskim napięciu, są bezpieczne i niedrogie w eksploatacji.

Wykorzystuje się je m.in. w akwariach, minifontannach, oczkach wodnych, urządzeniach filtracyjnych, grzewczych, a także chłodzących – wylicza przedstawiciel specjalizującej się w tematyce pomp firmy Grados.

Pompy perystaltyczne

Bardzo ciekawym rodzajem pomp są pompy perystaltyczne, które nazywa się niekiedy również „jelitowymi”. Mechanizm ich działania inspirowany jest zresztą właśnie ruchami robaczkowymi jelit. Ciecz przemieszczana jest tu wewnątrz specjalnego węża elastycznego, ugniatanego przez rolki lub tzw. kopyta pompy. Jedynie ów wąż ma styczność z pompowanym medium, nie stanowi więc ono zagrożenia dla bardziej wrażliwych elementów urządzenia pompującego. Pompy perystaltyczne wykorzystywane są więc w pracy z cieczami gęstymi, lepkimi, agresywnymi, korozyjnymi czy zawierającymi cząstki stałe (o rozmiarach nie większych niż 30 proc. średnicy węża), takimi jak choćby beton, lakiery, kleje, szlam, ścieki itp. Pompy te są łatwe zarówno w obsłudze, jak i czyszczeniu, cechują się także dużą zdolnością samozasysania.

Pompy zatapialne

Na uwagę zasługują ponadto pompy zatapialne, sprzężone z silnikiem elektrycznym, a stosowane m.in. do osuszania zalanych budynków czy odwadniania wykopów, odpompowywania brudnej wody albo zanieczyszczeń ściekowych. Pompy takie mogą być dodatkowo wyposażone np. w wirnik tnący (jak w przypadku pomp do gnojownicy) albo rozdrabniacz (pompy do ścieków z budynków użyteczności publicznej).

Pompy wirowe

Bardzo szeroką grupę pomp do cieczy stanowią pompy wirowe, których działanie opiera się na ciągłym ruchu obrotowym umieszczonego wewnątrz nich elementu. W wyniku tego ruchu po stronie ssawnej tworzy się podciśnienie umożliwiające przemieszczenie się medium zgodnie z prawami fizyki. Pompy wirowe podzielić można z kolei jeszcze na krętne i krążeniowe. W pierwszych moment krętu cieczy zwiększa się dzięki obrotom wirnika o odpowiednio uformowanych łopatkach, w drugich zaś ciecz krąży proporcjonalnie do momentu obrotowego wału napędowego, umieszczonego na obwodzie wirnika lub w jego obrębie. W ramach każdej z tych grup wyróżnić można jeszcze specyficzne warianty pomp. W przypadku pomp krążeniowych będą to chociażby pompy odśrodkowe, diagonalne, helikoidalne, śmigłowe, czerpakowe, odwracalne czy pompy o swobodnym przepływie – przykładami pomp krążeniowych mogą zaś być np. pompy z pierścieniem wodnym albo z bocznymi kanałami oraz pompy peryferalne.