17 maja 2017

Kategoria:
Inne

Rodzaje formalności, które trzeba spełnić w trakcie organizacji pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby potrafi pozostawić człowieka w silnym poczuciu bezradności. Paradoksalnie, konieczność dopełnienia pewnych konkretnych formalności związanych z organizacją pogrzebu może pomóc się z owym poczuciem uporać w tych pierwszych, trudnych emocjonalnie dniach. Niezbędne procedury są bowiem dość klarowne – przedstawiamy je kolejno poniżej.

Karta zgonu

Niczego nie załatwimy bez tzw. karty zgonu. Jeśli zmarły odszedł z przyczyn naturalnych, wystawi ją wezwany na miejsce lekarz pogotowia. Może jednak tego odmówić w przypadku podejrzenia, że doszło do przestępstwa. Wówczas ciałem zajmują się policja i prokuratura, na których zlecenie karta zgonu wystawiana jest po oględzinach lub sekcji zwłok. Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, kartę taką należy odebrać od lekarza, który prowadził pacjenta. W tym momencie trzeba też odebrać ciało zmarłego ze szpitalnej kostnicy.

Może się tym zająć bezpośrednio powiadomiony przez nas telefonicznie zakład pogrzebowy. Taki zakład jest nam w stanie pomóc również z wieloma innymi sprawami dotyczącymi organizacji pogrzebu. Pamiętajmy tylko, by wszystkie usługi, które ma nam świadczyć, zostały zawczasu spisane wraz z cenami w umowie. Pozwala to uniknąć niekiedy przykrych (szczególnie w tym okresie) niespodzianek.

Istotne szczegóły

Wśród rzeczy, co do których trzeba podjąć odpowiednie decyzje, wymienić należy datę pogrzebu, trumnę lub urnę, miejsce pochówku oraz szczegóły ceremonii. Oprócz tego pracownicy zakładu pogrzebowego zorganizują na nasze życzenie chociażby kondukt żałobny,domówic oprawę pogrzebu, kwiaty i wieńce, wydrukowanie klepsydr i zamówienie nekrologów,ustalić wymagania co do przygotowania osoby zmarłej do pogrzebu.

Najbardziej wygodną usługą są wyrobione akty zgonu przez zakład pogrzebowy co jest bardzo czasochłonne zważywszy na nowy system ogólno polski. Są także w stanie pomóc przy uzyskaniu zasiłku pogrzebowego,( w takim przypadku  usługa pogrzebowa jest bezgotówkowa)

Akt zgonu

Urząd ten należy poinformować o fakcie zgonu w ciągu trzech dni lub w ciągu 24 godzin, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej. Po okazaniu własnego dowodu tożsamości oraz przedłożeniu dokumentów takich jak karta zgonu, dowód osobisty zmarłego, ewentualnie książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn przed 50. r.ż.) lub odpis aktu urodzenia (w przypadku dzieci), a także stosownego podania – będziemy mogli bezpłatnie odebrać 1 odpis aktu zgonu.

– Akt zgonu jest niezbędny do załatwienia wszelkiego typu spraw spadkowych, dotyczących ubezpieczenia na życie czy zasiłku pogrzebowego, który przysługuje, jeżeli w chwili śmierci dana osoba była ubezpieczona lub pozostawała na utrzymaniu kogoś ubezpieczonego – mówi przedstawiciel wrocławskiego domu i zakładu pogrzebowego Anubis. – Wiele osób, zamiast regulować należność za nasze usługi gotówką czy kartą, decyduje się upoważnić nas do pobrania tej należności właśnie z wypłacanego przez ZUS zasiłku – dodaje.

Poza zakładem pogrzebowym

Na koniec jeszcze kilka formalności pogrzebowych, w załatwieniu których zakład niestety nam nie pomoże. Samodzielnie będziemy bowiem musieli chociażby udać się do kapłana, z którym omówimy kwestię nabożeństwa w przypadku pochówku na cmentarzu wyznaniowym. Również sprawa kwatery na cmentarzu parafialnym  pozostaje w gestii bliskich zmarłego, którzy muszą skontaktować się z administracją tegoż cmentarza.