znaki-drogowe
24 maja 2018

Kategoria:
Inne

Rodzaje drogowskazów w miastach

Drogowskaz to znak drogowy pionowy wskazujący drogę do celu, którym może być np. konkretna miejscowość, dzielnica, obiekt sportowy, zabytkowy itp. Najczęściej ma postać tablicy z napisem lub symbolem. Drogowskazy w mieście mogą mieć różne rodzaje – dlatego warto je znać, aby sprawnie się po nim poruszać. Jakie konkretnie rodzaje drogowskazów można spotkać w polskich miastach?

Drogowskazy w mieście – kolejny etap w twojej podróży

Pionowe znaki drogowe w mieście pełnią kluczową kwestię ułatwiającą szybkie dotarcie do celu. Jeśli właśnie jesteś w podróży, to mijając kolejne miasta twoim oczom ukazują się coraz to nowe nazwy miejscowości. I tak na drogach ogólnodostępnych można spotkać drogowskazy tablicowe, które umieszczane są obok jezdni i mają kolor zielony. Najczęściej przedstawiają różne kierunki i nazwy miejscowości, dlatego głównie można spotkać je na skrzyżowaniach ulic. Innym rodzajem drogowskazów na drogach ogólnodostępnych są te umieszczane nad jezdnią. W miastach można również spotkać drogowskazy, które informują o wjeździe na autostradę – mają kolor niebieski i mogą być umiejscowione nad lub obok jezdni.

Drogowskazy miejskie w kształcie strzały

Inne znaki drogowe w mieście będące drogowskazami mogą mieć postać strzały i wskazywać np. miejscowość leżącą przy drodze gminnej lub powiatowej oraz odległość do niej. Zazwyczaj można spotkać je na skrzyżowaniach, gdzie wskazują kierunek.

Podobny wygląd ma również drogowskaz miejski wskazujący miejscowość oraz numer drogi. Ten rodzaj drogowskazu zapewnia lepszą informację dotyczącą przebiegu drogi. Znak drogowy może być również uzupełnieniem informacji podanych na drogowskazach tablicowych – podkreśla specjalista z firmy ANDROS z Redy.

Tego rodzaju drogowskazy umieszczane są m.in. na drogach wylotowych z miasta, odgałęzieniach dróg dwujezdniowych, na wlotach ze skrzyżowań z ruchem okrężnym oraz skrzyżowaniach typu „T” dla potwierdzenia kierunku.

Jakie jeszcze rodzaje drogowskazów spotkasz w mieście?

Innym rodzajem drogowskazów stosowanych w mieście są znaki w postaci strzały z białym tłem oraz niebieskim napisem i często również symbolem. Najczęściej wskazują dojazd do dzielnicy bądź znaczącego placu (ulicy) w mieście. Stosuje się je również, aby wskazać podróżnym dojazd do obiektów komunikacyjnych, m.in. dworców, lotnisk, stacji kolejowych, portów. Ponadto, można spotkać również tego samego rodzaju znaki ułatwiające dojazd do urzędów administracji publicznej, jednostki policji, pogotowia ratowniczego itp. Dodatkowo, w mieście można również spotkać drogowskazy w postaci strzały mające białe tło, jednak brązową barwę. Dotyczą wskazania kierunku m.in. do obiektów turystycznych bądź wypoczynkowych, m.in. do plaży, muzeum, punktu obserwacyjnego i zabytków.