25 października 2017

Kategoria:
Inne

Rodzaje aparatury pomiarowej przepływu, ciśnienia i temperatury cieczy

W przemyśle wykorzystuje się rozmaite ciecze, które często muszą mieć ściśle określone ciśnienie, temperaturę i przepływ, aby można je było wykorzystywać nie tylko wydajnie, ale i bezpiecznie. Wszystkie te parametry są poddawane stałej dokładnej kontroli i regulacji dzięki profesjonalnej aparaturze pomiarowej. Oto typy aparatury do pomiarów przepływu, temperatury i ciśnienia cieczy.

Pomiar i sygnalizacja ciśnienia cieczy

Niewłaściwe ciśnienie cieczy przepływającej przez instalację może być prawdziwym zagrożeniem dla zdrowia i życia osób przy niej pracujących. Zbyt duże ciśnienie jest w stanie rozerwać zbiornik lub rury, uszkodzić armaturę.  Jego odpowiednia wartość jest niezbędna do prawidłowej pracy urządzeń. Dlatego stosuje się mierniki i sygnalizatory ciśnienia cieczy. Jakie ich typy wyróżniamy? To pytanie zadaliśmy ekspertowy z firmy Zach Metalchem.

Podstawowym narzędziem kontroli jest czujnik ciśnienia, który bada ten parametr w odniesieniu do cieczy i gazów. Wyróżniamy czujniki membranowe do niższych ciśnień i tłokowe – do wyższych. Oprócz czujników proponujemy także regulatory pracujące w zakresach od 0 do 400 barów. Dla porównania – w oponach naszych samochodów ciśnienie wynosi około 2–3 barów.

Pomiar i sygnalizacja temperatury cieczy

Jeśli chodzi o temperaturę cieczy wykorzystywanej w instalacjach i urządzenia przemysłowych, wyróżnia się czujniki i przetworniki. Czujniki mogą działać na różnych zasadach, np. model TF1 jest wyposażony w termostat, a model TR ocenia temperaturę cieczy na podstawie objętości innej cieczy znajdującej się wewnątrz czujnika, oddziałującej na membranę. Z kolei przetworniki wykorzystują zależność między temperaturą płynu a natężeniem prądu. Sercem urządzenia jest tu termometr rezystancyjny.

Pomiar i regulacja przepływu cieczy

Przepływ to wartość oznaczająca objętość cieczy, jaka przepłynie przez dany punkt w określonym czasie. Jest wiele technik pomiaru przepływu. Wyróżnia się następujące rodzaje urządzeń:

  • przepływomierze i regulatory masowe
  • przepływomierze i regulatory masowe termiczne
  • przepływomierze elektromagnetyczne,
  • ciepłomierze,
  • przepływomierze ultradźwiękowe,
  • przepływomierze owalnokołowe,
  • przepływomierze mechaniczne.

Typ urządzenia dobiera się do rodzaju cieczy i jej właściwości, a także celu pomiarów. Przykładowo: ciepłomierze stosuje się, aby określić, ile energii cieplnej dostarczono wraz z ciepłą wodą. Jest to ważne przy ocenie działania wymienników ciepła, szczególnie tych obsługujących duże budynki i areały.