1 kwietnia 2019

Kategoria:
Inne

Rękawice antyprzecięciowe. Charakterystyka

Rękawice antyprzecięciowe to grupa produktów charakteryzująca się wysoką ochroną dłoni przed skaleczeniem podczas pracy z ostrymi przedmiotami. Powinny one być oznaczone właściwą normą, która będzie potwierdzała ich wytrzymałość m.in. na przecięcia. Rękawice tego typu są powszechnie używane w hutach szkła, walcowniach stali, zakładach dekarskich, stoczniach, montowniach, zakładach motoryzacyjnych, zakładach papierniczych, oraz wszędzie tam gdzie występuje ryzyko skaleczenia dłoni podczas pracy.

Norma dotycząca odporności na przecięcia

Rękawice antyprzecięciowe powinny posiadać normę EN 388:2016. Określa ona stopień odporności na różnego rodzaju zagrożenia. Pod specjalnym piktogramem znajduje się sześć znaków. Pierwsza cyfra podaje odporność na ścieranie. Druga w skali od 0 do 5 informuje o odporności na przecięcia lub znak X jeśli nie badano rękawicy na ten parametr. Trzecia cyfra oznacza odporność na rozerwanie, zaś czwarta odporność na przekłucia. Odporność na przecięcia do 2016 roku mierzona była metodą Coup Test, która polegała na stałym nacisku okrągłego noża. Jednak w wielu przypadkach materiał rękawicy tępił nóż. Z tego też powodu wprowadzono nowy test polegający na zmiennym nacisku wymiennymi ostrzami. W związku z tym piktogram wg. nowej normy EN 388:2016 posiada także literę od A do F, pod którą kryje się poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997, lub literę X jeśli dana rękawica nie była przedmiotem badania na ten parametr. Jeśli jednak materiał nie tępi ostrza, numeracja Coup Test, pozostaje punktem odniesienia. Coraz częściej spotykamy się jednak z taką sytuacją, iż rękawica nie jest badana „starą” metodą, tj. Coup Test i widzimy znak „X” (nie badano), natomiast jest badana zgodnie z nową metodą i widzimy literę od A do F jako piąty znak pod piktogramem. Ponadto, rękawice, które dodatkowo zaprojektowano jako ochronne przeciwko uderzeniom, bada się na ich odporność przed tym ryzykiem („impact protection”), zgodnie z normą EN13594:2015. Jeśli wynik testu jest pozytywny, określa się go literą P, jeśli jest negatywny literą F lub jeśli nie badano stosuje się literę X. W ten sposób uzyskujemy sześć znaków pod piktogramem.

Zastosowanie rękawic antyprzecięciowych

Rękawice antyprzecięciowe mogą być stosowane przy obróbce metalu, szkła, papieru, masy celulozowej oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wysoki poziom ochrony dłoni przed przecięciami. Doskonale sprawdzają się podczas pracy z różnego rodzaju przedmiotami o ostrych krawędziach. Rękawice powinno się dobierać w taki sposób, aby poziom ochrony na przecięcia odpowiadał stopniowi zagrożenia podczas działania czynnika szkodliwego. Może nim być obsługiwane narzędzie, takie jak nóż ręczny czy nóż elektryczny. Należy także uwzględnić różne zagrożenia mogące wystąpić na stanowisku pracy. Ekspert z firmy Sungboo w Chełmie tłumaczy:

Właściwości ochronne rękawic antyprzecięciowych uzyskujemy dzięki zastosowaniu wysokiej jakości przędz technicznych. Jednocześnie zachowujemy dużą manualność – jak w przypadku rękawic typu PREMIUM CUT, oraz EXTRA CUT.

 Dodatkowe właściwości

Wybór rękawic dostosowanych do stanowiska pracy powinien także uwzględniać stopień precyzji i chwytu. Wpływa na nie powłoka nitrylowa pozwalająca na zwiększenie przyczepności podczas posługiwania się narzędziami i materiałami. Dzięki tej powłoce rękawice antyprzecięciowe zyskują wysoki stopień zręczności manualnej i pewny chwyt umożliwiający wykonywanie prac, które wymagają precyzji. Jeśli rękawice antyprzecięciowe mają być używane w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi, dodatkowo powinny posiadać deklarację zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.