26 maja 2017

Kategoria:
Inne

Regulacje prawne dotyczące kotłów grzewczych

Ochrona środowiska powinna być naszym wspólnym interesem. Dlatego wiele jej aspektów jest regulowanych prawem. Regulacje te nie omijają takich aspektów eksploatowania i zanieczyszczania środowiska, jak wykorzystanie kotłów grzewczych. Przemysł ciepłowniczy wykorzystuje surowce, a jednocześnie emituje zanieczyszczenia. Co mówi o tym prawo?

Kotły na paliwa stałe – obowiązek wskazywania klasy energetycznej

Od niedawna, bo od 1 kwietnia 2017 roku, pojawił się w polskim prawie obowiązek oznaczania kotłów na paliwa stałe etykietami efektywności energetycznej. Dotyczyć to będzie dostawców owych kotłów. Każdy z kotłów będzie musiał być przez nich wyposażony w oznaczenie klasy energetycznej.

Klasę energetyczną określa się na podstawie EEI – współczynnika efektywności energetycznej. Poczynając od najlepszej, wyróżnia się klasy: A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Klasa A+++ jest równa współczynnikowi minimum 150, zaś klasa G oznacza, że EEI kotła wynosi zaledwie 30. Klasy energetyczne to nic nowego – ich oznaczenia widujemy na żarówkach, pralkach, lodówkach itd. Teraz będą je miały także kotły na paliwa stałe.

Zgodność z przepisami unijnymi

Wraz z początkiem roku 2020 pojawi się kolejna zmiana związana z kotłami na paliwa stałe. Wszystkie kotły, które pojawią się na rynku, będą musiały spełniać wymogi ujęte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji UE do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu. Dokument ten określa wymogi co do efektowności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń. Dwa lata później ten sam obowiązek zacznie dotyczyć także miejscowych ogrzewaczy, takich jak np. kominki. Szykuje się zatem energetyczna rewolucja!

Wszystko to po to, aby rozsądnie gospodarować zasobami planety. Dla przeciętnego użytkownika kotła to zmiana na plus – będzie on mógł zadecydować świadomie o tym, jak wydajny i ekologiczny będzie jego nowy piec. Wysokiej jakości piece, które skonstruowano z myślą zarówno o użytkownikach, jak i środowisku naturalnym, można dostać na www.pellux.pl.