26 maja 2017

Kategoria:
Inne

Recykling – czy to ma sens?

Oddzielając odpady surowcowe od nieprzydatnych śmieci możemy przyczynić się do stworzenia gazety, waty szklanej, bluzy polarowej, ławki w parku czy innej rzeczy, które powstają w wyniku recyklingu. Udowadniamy, że odzyskiwanie z segregowanych odpadów jest właściwym rozwiązaniem.

Czym jest recykling

Recykling jest metodą ochrony środowiska, mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz zużycia surowców naturalnych. Jego ideą jest odzyskiwanie jak największej ilości materiałów i surowców z segregowanych odpadów, a jednocześnie maksymalne ograniczenie nakładów związanych z ich ponownym przetwarzaniem.

-Przeciętny Polak wytwarza każdego roku około 300 kg śmieci, z których wciąż odzyskuje się bardzo niewiele, bo zaledwie kilka procent. Rosnące góry odpadów to zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale też dla ludzi, dlatego warto segregować odpady i uczestniczyć w ten sposób w procesie ich przetwarzania – tłumaczy Leszek Zagórski – ekspert reprezentujący firmę Lekaro świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ich przetwarzania.

Recyklingowi poddawane są wszystkie produkty, z których można odzyskać surowce i materiały. Do tego typu produktów zaliczają się przede wszystkim szkło, papier, plastik, metale oraz opakowania wielomateriałowe. Oznacza się je często specjalnym kodem lub symbolem graficznym.

Korzyści płynące z recyklingu

Odzyskiwanie odpadów ma wiele zalet. Wśród nich należy wymienić:

  • zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego, w tym gleb, wody i powietrza,
  • zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach (wiąże się to również z redukcją kosztów ich utrzymywania przez gminy),
  • ponowne wykorzystanie surowców i materiałów, bądź przetworzenie ich na nowe,
  • redukcję zużycia surowców naturalnych,
  • zmniejszenie wydatków,
  • zmniejszenie zużycia energii.

Jak widać, recykling ma sens, nie tylko ze względów ekologicznych, ale także ekonomicznych. Warto więc segregować odpady w swoim gospodarstwie domowym, aby przyczynić się do zmian na lepsze.

Podkreślamy również, że nawet najbardziej zaawansowane sortownie odpadów, nie zastąpią segregacji u źródła – przez mieszkańców, bezpośrednich wytwórców odpadów. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy z nas odpowiedzialnie podchodził do kwestii selektywnej zbiórki odpadów i ich segregacji.