wózki widłowe
11 października 2019

Kategoria:
Inne

Przygotowanie wózków widłowych do badań UDT. Na czym to polega?

Sprawność urządzeń jest bardzo ważna podczas ich użytkowania. Uszkodzone maszyny mogą być przyczyną groźnych wypadków albo powodować straty materialne. Dlatego tak istotne jest, aby poddawać je badaniom nie tylko wtedy, kiedy już się zepsują, ale również w celu skontrolowania ich stanu. W skład maszyn wymagających sprawdzenia wchodzą m.in. wózki widłowe. Jak przygotowuje się je do badań?

Rodzaje badań wózków widłowych

Badania mogą się od siebie różnić terminem ich wykonywania oraz zakresem czynności, które wchodzą w ich skład. Dzielą się one na:

  • badania okresowe
  • badania doraźne kontrolne
  • badania doraźne eksploatacyjne
  • badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne.

Badania okresowe (przeprowadzane np. przez firmę Z.U.H. Wózki Widłowe Auto Gaz S.C.), wykonuje się dla urządzeń, które obejmuje forma pełnego dozoru, natomiast badania doraźne kontrolne – kiedy mowa o formie dozoru ograniczonego. Różne rodzaje urządzeń wymagają sprawdzenia co pewien, ustalony dla nich, czas. Dlatego też terminy
i częstotliwość badań różnią się od siebie.

Kolejnym typem są badania doraźne eksploatacyjne. Przeprowadza się je po naprawach albo wymianach części w urządzeniach po to, aby sprawdzić, czy wszystkie operacje zostały poprawnie przeprowadzone. Ostatnie badania, powypadkowe lub poawaryjne, mają miejsce wtedy, kiedy dojdzie do wypadku z udziałem maszyny i konieczne jest ustalenie przyczyn,
a także określenie stanu technicznego danego urządzenia.

Na czym polega przygotowanie wózków widłowych do badań?

Przed badaniem urządzenie musi być przede wszystkim sprawne. Należy zadbać o jego zmontowanie oraz odpowiednie przygotowanie do eksploatacji. Użytkownik wózka widłowego jest zobowiązany również do zapewnienia warunków umożliwiających przeprowadzenie badań. Cała procedura musi odbyć się w bezpiecznym otoczeniu, nie może zabraknąć żadnych niezbędnych przyrządów. Przy badaniu wózka widłowego powinien znaleźć się eksploatujący urządzenie (lub osoba do tego upoważniona), a także operator i konserwator. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, inspektor ma prawo odmówić wykonania przeglądu. Do takiej sytuacji może dojść w szczególności wtedy, kiedy stan urządzenia przygotowanego do badania nie jest wystarczająco dobry. Dużą przeszkodą są również niewłaściwe warunki, w których ma zostać przeprowadzona kontrola. Mogą one objawiać się np. złym oświetleniem, niewłaściwą temperaturą otoczenia lub występowaniem w pomieszczeniu wysokich stężeń substancji niebezpiecznych dla zdrowia.