28 lutego 2017

Kategoria:
Inne

Przyczyny powstawania nieżytu jelit u tuczników

Biegunki u trzody chlewnej są powszechnym problemem, a ich występowanie oznacza nie tylko cierpienie zwierząt lecz może też prowadzić do poważnych strat w hodowli. Poznanie przyczyn powstawania nieżytu jelit u tuczników może pomóc w efektywnym zapobieganiu i szybkim leczeniu trzody.

Nie ulega wątpliwości, że występowanie biegunek u prosiąt jest poważnym problemem, który przyczynia się do upadków, obniżenia wykorzystania paszy pobieranej przez zwierzęta, a w konsekwencji do obniżenia przyrostów masy – mówi ekspert z firmy BENTAWET. Tymczasem większości nieżytów jelit występujących w hodowli można zapobiegać w  bezpieczny, prosty i tani sposób.

Najczęstsze przyczyny biegunek u tuczników

Najczęstsze przyczyny powstawania nieżytu jelit u tuczników możemy podzielić na 2 ogólne grupy: drobnoustroje/substancje toksyczne oraz błędy w chowie. Biegunek z pierwszej wymienionej grupy możemy się spodziewać w sytuacji, gdy prosięta znajdują się w kojcach używanych wcześniej przez chore zwierzęta, a które nie zostały wystarczająco zdezynfekowane.

Czynniki z drugiej grupy są tłem powstawania tzw. biegunek funkcjonalnych u prosiąt. W takim wypadku nieżyt jelit jest spowodowany stresem wywołanym np. połączeniem prosiąt z różnych miotów czy po prostu odstawieniem. Kolejnym błędem w chowie, prowadzącym do wystąpienia nieżytu jelit jest nagła zmiana żywienia lub przejście na paszę gorszą jakościowo.

Biegunka u prosiąt. Jak sobie z nią radzić?

Najważniejszym zadaniem hodowcy tucznika powinno być zapobieganie pojawienia się biegunki. W tym celu należy przede wszystkim pilnować higieny panującej w chlewni, ograniczać kontakt młodych ze starszymi świniami oraz czynniki narażające zwierzęta na stres.

Niezwykle ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu nieżytu jelit u tucznika ma żywienie, rozpoczynając już od pokarmu podawanego losze w czasie ciąży. Młodym prosiętom należy umożliwić szybkie pobranie odpowiedniej ilości siary, a później zawsze stosować dobre jakościowo pasze. Dużą pomocą w zapewnieniu odpowiedniego bilansu pokarmowego jest stosowanie naturalnych mieszanek uzupełniających. Jedną z nich jest Bentawet.