2 lutego 2020

Kategoria:
Inne

Przewóz zmarłych w świetle przepisów

Śmierć bliskiej osoby to trudne doświadczenie. Dodatkowo w tak przykrym momencie trzeba uporać się z wieloma formalnościami, dotyczącymi na przykład transportu zwłok. Nie możemy dokonać go na własną rękę – należy zwrócić się do firmy świadczącej usługi takiego przewozu. Warunki transportu zmarłych ściśle regulują przepisy prawa. Wszelkie zasady wyjaśniamy poniżej. 

Transport zmarłych w Polsce nadzorują inspektorzy sanitarni – powiatowi lub graniczni. Przewozu można dokonywać samochodem, samolotem, pociągiem i statkiem, jednak muszą one spełniać określone wymagania. Na początek należy jednak uzyskać stosowne pozwolenia i zaświadczenia. 

Formalności związane z transportem zwłok

By uzyskać pozwolenie na transport zmarłego, należy złożyć wniosek zawierający: dane osoby zmarłej oraz wnioskodawcy, datę i miejsce zgonu, miejsce, z którego zwłoki zostaną zabrane, miejsce pochówku oraz rodzaj środka transportu. Jeśli w akcie zgonu nie określono jego przyczyny, trzeba dołączyć również dokument, który wyklucza chorobę zakaźną. W przypadku konieczności sprowadzenia zwłok z zagranicy trzeba uzyskać pozwolenie starosty (właściwego dla miejsca pochówku), a także zaświadczenie od polskiego konsula. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, pozwolenia mogą zostać wydane najszybciej po 2 latach

W jakich warunkach mogą być przewożone zwłoki? 

Środki transportu drogowego muszą zostać do przewozu zmarłych odpowiednio przystosowane. Pojazd trzeba przede wszystkim oznakować tak, by jasne było jego przeznaczenie oraz zarejestrować jako pojazd specjalny. Kabina kierowcy jest odizolowana od części, w której umieszcza się zwłoki, a w tejże nie można zamontować miejsc siedzących. W pojeździe zakłada się również odpowiednie zabezpieczenia, które chronią trumnę lub pojemnik przed przesuwaniem się podczas przewozu, a także wydziela miejsce na środki do dezynfekcji, sprzęt czyszczący i ochronne rękawice.

Po każdym transporcie zwłok część, gdzie umieszcza się trumnę, musi zostać zdezynfekowana preparatami bakteriobójczymi, wirusobójczymi i grzybobójczymi. Z tego powodu podłogę pojazdu wykonuje się z materiałów łatwych do umycia i odpornych na środki myjące – wyjaśnia ekspert z Zakładu Pogrzebowego P&G w Katowicach.  

Nieco inaczej sprawa ma się ze szczątkami spopielonymi. Jeśli zostaną umieszczone w szczelnym pojemniku, odpornym na uszkodzenia, mogą zostać przewiezione dowolnym środkiem transportu. Przewóz musi jednak odbywać się w warunkach poszanowania zwłok.