Hydrant wewnętrzny
1 grudnia 2019

Kategoria:
Inne

Przepisy i normy dotyczące hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne to niezbędne urządzenia gaśnicze. Do wyboru są dwa warianty: hydranty ręczne lub automatyczne. Kiedy tylko w obiekcie wybuchnie pożar, umożliwiają one natychmiastową i skuteczną reakcję. Poza tym są obowiązkowym, a co za tym idzie – stałym wyposażeniem według zapisów normy PN-ISO 8421-4 i PN-EN 671-1. Co więc jeszcze koniecznie trzeba wiedzieć o tych niezbędnikach przeciwpożarowych?

Hydranty wewnętrzne – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami i normami hydranty wewnętrzne dzieli się na kategorie takie jak:

 • HW 25,
 • HW 33,
 • HW 52,
 • hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym HW 52,
 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

Hydranty wewnętrze są zbudowane z kilku niezbędnych elementów, takich jak zwijadło oraz zawór odcinający. Poza tym są to wąż, prądownica z zaworem zamykającym
i w koniecznych przypadkach prowadnica węża. Hydranty są objęte znakowaniem CE, które powinno zawierać:

 • nazwę lub znak producenta,
 • dwie ostatnie cyfry roku datowania,
 • numer certyfikatu zgodności WE,
 • opis przedmiotu i jego zastosowanie,
 • nazwę notyfikowanej jednostki certyfikującej,
 • odniesienie do Normy Europejskiej.

Każdy z wymienionych typów ma inne zastosowanie i opisujące je normy.

Opis poszczególnych hydrantów wewnętrznych

Wiele osób zastanawia się, czym różnią się poszczególne rodzaje hydrantów. Otóż HW 25 obejmuje budynki każdej wysokości, które są zaliczane do kategorii objętych ryzykiem zagrożenia życia ludzkiego od ZLI do ZLV. Mowa w tym przypadku o obiektach publicznych np. szpitalach, szkołach, hotelach i sklepach.

 HW 52 jest zaś niezbędnikiem przede wszystkim stref magazynowych, technicznych oraz produkcyjnych. W garażach jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych zastosowanie odnajdują zaś hydranty HW 33.

Poszczególne typy różnią się także wielkością poboru wody. Minimalna wydajność, którą mierzy się na wylocie prądownicy, dla poszczególnych hydrantów to:

 • HW 25 – 1,0 dm3/s,
 • HW 33 – 1,5 dm3/s
 • HW 52 – 2,5 dm3/s.

Równie istotne jest też rozmieszczenie hydratów. Jaka mówi specjalista z PPOŻ Gas-Poż-Bis ze Zgierza, bez względu na ich rodzaj, muszą znajdować się na każdej kondygnacji w łatwo dostępnych miejscach. Powinny być umieszczone przy wejściach do budynków, na korytarzach, przejściach oraz przy wyjściach ewakuacyjnych. Muszą obejmować całą powierzchnię budynku wraz z uwzględnieniem długości węża i rzutu wody. Przepisy dotyczą też zaworów odcinających. Co do zasady umieszcza się je na wysokości 1,35+/-0,1 m od podłogi.

Hydranty wewnętrzne to niezbędniki, które decydują o bezpieczeństwie i życiu ludzi. Dobór tych odpowiednich jest niezwykle ważny, tak samo, jak jakość i solidność.