odziez-robocza
17 maja 2018

Kategoria:
Inne

Przepisy dotyczące stosowania odzieży roboczej w miejscach pracy

Podczas wykonywania różnych prac fizycznych, ale nie tylko, istnieje ryzyko uszkodzenia ubrań, a nawet ciała pracownika. Właśnie dlatego na rozmaitych stanowiskach pracy, np. na budowie, przy spawaniu, a nawet w laboratorium, konieczne jest używanie specjalnej odzieży ochronnej i roboczej. Co ciekawe, kwestie związane z zakupem i użytkowaniem ubrań roboczych regulowane są prawnie.

Między pracodawcami i pracownikami często dochodzi do sporów na tle obowiązku zaopatrzenia kadr w odzież roboczą, ale także w związku z egzekwowaniem obowiązku jej używania – zauważa nasz rozmówca z łódzkiego sklepu z artykułami BHP AMW Odzież Robocza.

Tymczasem wszelkie wątpliwości, jakie mogą nachodzić zainteresowane strony, rozwiewają przepisy prawne.

Kiedy pracodawca musi zapewnić odzież roboczą?

Zgodnie z artykułem 237 Kodeksu pracy, pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze w sytuacji, gdy własna odzież pracownika może zostać zniszczona lub znacznie pobrudzona podczas wykonywania obowiązków. Taki sam obowiązek ciąży na pracodawcy, gdy potrzebna jest specjalna odzież ze względu na wymagania sanitarne, technologiczne i BHP.

To, na jakich stanowiskach konieczne jest używanie specjalnej odzieży roboczej, musi być ustalone w regulaminie wewnątrzzakładowym. Pracodawca może też określić takie stanowiska, na których dozwolone jest przebywanie we własnej odzieży pracownika, jeżeli spełnia ona wymogi BHP.

Jednocześnie należy pamiętać, że stanowczo zabronione jest używanie własnej odzieży przy bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń technicznych oraz przy pracach powodujących intensywne brudzenie czy skażenie odzieży środkami chemicznymi czy promieniotwórczymi.

Warto tutaj zaznaczyć, że pracodawca udostępnia odzież roboczą swoim pracownikom nieodpłatnie, przy czym po ustaniu stosunku pracy, pracownik musi zwrócić odzież ochronną pracodawcy.

Czy pracownik może odmówić używania odzieży roboczej?

Jak wynika z powyższych rozważań, jeżeli na danym stanowisku pracy konieczne jest stosowanie odzieży roboczej, pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby nieposiadającej takiej odzieży. Oznacza to, że pracownik ma obowiązek korzystania z zalecanej odzieży i środków ochrony indywidualnej.

Konieczność używania odzieży ochronnej wynika jasno z artykułu 211 Kodeksu pracy, który mówi o podstawowym obowiązku pracownika do przestrzegania przepisów BHP, a zatem do stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem.

Konserwacja odzieży roboczej

Kolejną sporną kwestią bywa obowiązek prania i konserwacji odzieży roboczej. Czy robocze koszulki, spodnie i kurtki pracownik ma prać we własnym zakresie, czy raczej powinno mu się udostępniać zakładową pralnię?

Zgodnie z przepisami, to właśnie pracodawca powinien zapewnić, by odzież i obuwie robocze posiadały swoje właściwości użytkowe i ochronne oraz zapewnić ich pranie, naprawę i inne czynności konserwacyjne. Jeśli jednak pracodawca nie ma takiej możliwości, może czynności te powierzyć pracownikowi, przy czym musi wypłacić mu ekwiwalent poniesionych kosztów.

Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca nie może powierzyć pracownikowi odzieży roboczej do prania. Dzieje się tak w przypadku, gdy uległa on skażeniu środkami chemicznymi, biologicznie zakaźnymi lub promieniotwórczymi.